Lååʹv, iʹlmmtõõzz da ooccmõõžž 

Kaaunak tääiʹben looʹvid, iʹlmmtõõzzid da ooccmõõžžid, koid vuäitak miʹjjid tuejjeed: 

  • Alkohool kaaupšem da jueʹǩǩem
  • Jieʹlli
  • Čiõkkâm
  • Ǩiiddâlmkaaupšem
  • Mättʼtõs da kulttuur
  • Teäʹǧǧ da jällmõš
  • Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz
  • Reâuggmõš da reâuggsuõjjlummuš
  • Čääʹcc da pirrõs
  • Õhttõs- da seäʹbrrääʹšš

Vuäǯǯak lââʹssteâđaid da vuäʹppõõzzid tõʹst, mäʹhtt vuäitak äʹššeed miʹjjivuiʹm.

Kääzzkâʹsttep tuu miõlsteen persoonlânji še.

Õhttvuõtt-teâđ