Mij miõttâp riikkveäʹǩǩvuõđid 

Miõttâp juõʹǩǩ eeʹjj pâʹjjel 50 miljoon euʹrred riikkveäʹǩǩvuõttân jeeʹresnallšem nuõri staarjõõttmõʹšše da pueʹrrvââjjmõʹšše, ǩeʹrjjpõõrti oouʹdummša di liikkummuž oouʹdummša õhttneei haʹŋǩǩõõzzid da toiʹmmjummša.