Mij stivrip

Mij stivrip kieldâi tooimâid eereeb iärrás tain toimâsuorgijn:

  • sosiaal- já tiervâsvuotâhuolâttâs
  • pirâstiervâsvuotâhuolâttâs
  • čuovviittâstoimâ
  • kááijumtoimâ.

Mij stivrim ulmen lii jyehiđ tiäđu já návt ovdediđ vuáđuvuoigâdvuođâi olášume já kuávlulii ovtviärdásâšvuođâ. 

Mij olášuttep jieččân stivrimpargo eereeb iärrás

  • orniimáin škovliittâs já pargočuákkimijd sehe uásálistmáin äššitobden iärásij ornim škovlimtilálâšvuođáid
  • tohâmáin árvuštâllâm- já stivrimkollimijd kocceemčuosâttuvâin 
  • vuáđupalvâlusâi árvuštâllâm ohtâvuođâst
  • kuoddâlemkieđâvuššâm já eres kocceemtooimâi ohtâvuođâst.