Rekisterâʹsttemkoontârkääzzkõõzz 

Ääʹšš tuʹmmjem vuâlla puättmõõžž ainsmâʹttem diõtt siâzztõõllâp ââʹnned rekisterâʹsttemkonttri neʹttpååʹšt persoonlaž neʹttpååʹšt sââʹjest. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest di kääzzkâstt tuu.  

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. 

Rekisterâʹsttemkoontâr vuõlttad iʹlmmtõõzz vuâsttaväʹlddmest veʹrǧǧkonttâr äävaiåårramääiʹj. 

Mij tuâjjlažkååʹdd neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]

Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi jäänmõs-šorradvuõtt lij 50 megatäävvad (Mt) õõut saaǥǥ ool. Jõs meâlddõõzz lie šuurab, vuäitak tååimted tõid staan-neʹttpååʹšt pääiʹǩ. Vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ. 

Staan-neʹttpååʹšt 

Hoʹhsse, što takai neʹttpååʹštin vuõlttuum saakk ij jååʹđ teâttsääiʹmest suejjuum ååʹblǩest, da tõnt peittast õnnum teâđai teâttstaan vuäitt vaartõõvvâd. Ââʹn pâi suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž teâđaid.  

Staan-neʹttpååʹštkääzzkõõzz pääiʹǩ vuäitt tååimted še jõnn meâlddõõzzid. Hoʹhsse, što suejjuum õhttvuõtt toiʹmmai tåʹlǩ tän addrõõzzâst: Staan-neʹttpååʹšt

Vuʹvddvaaldâšmkonttri rekisterâʹsttemkonttri neʹttpååʹštaddrõõzz 

Vooudlaž õhttvuõtt-teâđ: