Mij oouʹdeep 

Saʹtssjep jiânnai toiʹmmjummuž da kääzzkõõzzi oouʹdummša. Tuejjeep oouʹdeemtuâj õhttsažtuâjast čõõnâsjoouki- da äʹššniiʹǩǩivuiʹm.  

Haaʹleep leeʹd veʹrǧǧkoontâr, koon  

  • tuâjjlažkåʹdd vââjj puârast 
  • toiʹmmjummuš lij kuâstalv 
  • kääzzkõõzz toiʹmmje njueʹbǯlânji 
  • saakkummuš lij vuõiggäiggsaž, äävai da njueʹbǯǯel. 

Mij oouʹdeemtoiʹmmjummuž vuâđđan lij vuʹvddvaaldâšmkonttri da JJP-kõõskõõzzi õhttsaž strategia-äʹššǩeʹrjj da puäđõs-suåppmõš, koin mušttlet mij täävtõõzzi õsttma õhttneei haʹŋǩǩõõzzi pirr. 

2020–2023 oouʹdeep mij äʹššneǩ-kääzzkâʹsttemtoiʹmmjummuž, koon täävtõssân lij õhttnâʹtted kääzzkõspuuʹtʼtõõzz, taʹrjjeed ođđ kääzzkõõzzid da ainsmâʹtted, što leäʹp tääʹvtemnalla.