Mij mieđettep luuvijd

Mij lep lope- já almottâsaašijd kieđâvuššee virgeomâhâš maaŋgâ iäláttâssyergist. Lope- já almottâskieđâvuššâm lii uásild tooimâi laavâmiäldásâšvuođâ munekocceem.

Lopeucâmušâi lasseen mij väldip vuástá almottâsâid. Puoh tiilijn ij taarbâš lopeucâmuš, peic tuše almottâs toohâm pijssáá.