Jieʹlli da teʹsttjieʹlli

Vuʹvddvaaldâšmkonttrest ohjjeep da vuåppâp jieʹllʼji tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž staanâm diõtt šiõttuum lääʹjjšiõttummuž teâuddjummuž. Lââʹssen leäʹp tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ måtam jieʹllʼjid õhttneei lååʹpp-, iʹlmmtõs- da rekisterâʹsttemaaʹššin.

Teʹsttjieʹlli

Ohjjeep da vuåppâp

Ohjjeep kooʹddi jieʹllisuõjjlemvuåppmõõžž, ohjjeep da vuåppâp jieʹllitaaudi tuâsttam, tuejjeep hieʹlǩeld leävvneei jieʹllitaaudi vooudlaž vuâsttlâʹsttemplaan di altteep taarb mieʹldd tååimaid jieʹllitaaud, koon âlgg vuâsttlâʹstted, leävvnummuž cõggâm da hiâvtem diõtt.