Mij ohjjeep 

Ohjjeep kooʹddi toiʹmmjummuž jeäʹrbi mieʹldd täin tåimmsuõʹrjin: 

  • sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâll 
  • pirrõstiõrvâsvuõtthuâll 
  • čuõvtemtåimm 
  • peälštemtåimm. 

Mij ohjjummuž täävtõssân lij vääʹlted teâđaid da nääiʹt oouʹdeed vuâđđvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da vooudlaž õõutverddsažvuõđ.  

Viikkâp čõõđ mij ohjjeemtuâj jeäʹrbi mieʹldd 

  • jäʹrjsteeʹl škooultõõzz da tuâjjsåbbrid di vuässõõđeeʹl äʹšštobddjen jeärrsi jäʹrjstem škooultemšõddmõõžžid 
  • tuejjeeʹl ärvvtõõllâm- da ohjjeemkõʹllʼjummšid vuåppâmpaaiʹǩin  
  • vuâđđkääzzkõõzzi ärvvtõõllmõõžž õhttvuõđâst 
  • kueʹddelmǩiõttʼtõõllmõõžž da jeeʹres vuåppâmtoiʹmmjummuž õhttvuõđâst.