Äššigâs sajadâh já vuoigâdvuođah

Sosiaalhuolâttâs äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ finniđ sosiaalhuolâttâs olášuttest pyere kvaliteet sosiaalhuolâttâs já pyere kohtâlem olgoštuuhánnáá. Äššigâs kalga kohtâliđ nuuvt, ete suu noonâ osko já priivaatvuotâ kunnijâttojeh já ete suu olmoošárvu ij luávkkájuu. 

Sosiaalhuolâttâs olášutmist kalga huámášiđ äššigâs tuoivuid, uáivil, hiäđu já ohtâgâslijd táárbuid sehe suu eenikielâ já kulttuurtuáváá. 

Sosiaalhuolâttâs äššigâs vuoigâdvuođah já kenigâsvuođah miäruštâllojeh laavâst sosiaalhuolâttâs äššigâs sajaduvâst já vuoigâdvuođâin. Taat äššigâslaahâ kuáská sehe almolâš já priivaat sosiaalhuolâttâsân.

Vuoigâdvuođah já kenigâsvuođah

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ finniđ šiev kvaliteet sosiaalhuolâttâs.

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ pyere kohtâlmân nuuvt, ete suu olmoošárvu, noonâ osko já priivaatvuotâ kunnijâttojeh.

Äššigâs tuoivuid, uáivil, hiäđu já ohtâgâslijd táárbuid sehe suu eenikielâ já kulttuurtuáváá kalga huámášiđ, ko sosiaalhuolâttâs olášuttoo.

Äššigâs jiešmeridemvuoigâdvuođâ kalga kunnijâttiđ. 

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ uásálistiđ já vaiguttiđ jieijâs palvâlusâi vuávámân já olášutmân. Jis olesahasâš äššigâs ij pyevti uásálistiđ já vaiguttiđ jieijâs palvâlusâi vuávámân já olášutmân, äššigâs haalu kalga čielgâdiđ ohtsâšpargoost suu lavâlijn ovdâsteijein, omâháin tâi eres aldaulmuin. Vyeliahasii äššigâs uáivil kalga väldiđ huámmášumán suu ave já otânuššâmtääsi mield.

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ uážžuđ čielgâdâs jieijâs vuoigâdvuođâin já kenigâsvuođâin, toimâmuulsâiävtuin já toi vaiguttâsâin sehe eres ääšist merhâšittee aašijn.

Äššigâs uážžu uápásmiđ sust vyerkkejum tiäđoid já pivdeđ puástu tiäđui tivvoom. Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ uážžuđ tiäđuid äššiuásálâšsajaduv vuáđuld äššikirjeest, mii puáhtá tâi lii puáhtám vaiguttiđ suu ääši kieđâvušmân.

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ uážžuđ miärádâs tâi sopâmuš sosiaalhuolâttâs ornimist kirjálávt.

Äššigâsân kalga válduášálávt rähtiđ äššigâs- tâi palvâlemvuávám.

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ uuccâđ miärádâsân nubástus toin lain ko nubástusuuccâmravvust muštâluvvoo. Nubástusuuccâmraavâ lii miärádâs labdosin.

Äššigâsâst lii vuoigâdvuotâ toohâđ kohtâlemstis muštottâs sosiaalhuolâttâs toimâohtâduv ovdâsvástádâsulmui tâi sosiaalhuolâttâs jođetteijee virgehaldâšeijei. Sust lii meiddei vuoigâdvuotâ toohâđ kuoddâlem jieijâs kuávlu kuávluhaldâttâhvirgádâhân.

Kuoddâlem jieijâs kuávlu kuávluhaldâttâhvirgádâhân

Kieldâ sosiaaläššiolmooš addel äššigâsân tiäđuid suu vuoigâdvuođâin já iššeed táárbu mield äššigâs ovdâmerkkân muštottâs tohâmist.

Äššigâsâst lii kenigâsvuotâ adeliđ sosiaalhuolâttâs ornimist já olášutmist tarbâšlijd tiäđuid.

 

Jis äššigâs feeree ete sun lii kohtâlum puástud tâi sun taarbâš ravvuid äššigâs vuoigâdvuođâi já kenigâsvuođâi pirrâ, suu išedeh vuosâsaajeest kieldâi sosiaaläššiulmuuh. Sosiaaläššiolmooš palvâl sehe almolii já priivaat sosiaalhuolâttâs äššigâsâid. Meiddei äššigâsâi omâhááh já eres aldaulmuuh pyehtih leđe ohtâvuođâst sosiaaläššiulmuin.

Sosiaaläššiulmuu pargoh vuáđuduveh nuuvt kočodum äššigâslaahân

  • rävvee sosiaalhuolâttâs äššigâs suu sajadâhân já vuoigâdvuođáid lahtojeijee aašijn
  • iššeed äššigâs toohâđ táárbu mield kohtâlemstis muštottâs sosiaalhuolâttâs toimâohtâduv ovdâsvástádâsulmui tâi sosiaalhuolâttâs jođetteijee virgehaldâšeijei
  • tieđeet äššigâs vuoigâdvuođâi pirrâ
  • tuáimá mudoi-uv äššigâs vuoigâdvuođâi ovdedem já olášuttem oovdân
  • čuávu äššigâsâi vuoigâdvuođâi já sajaduv ovdánem kieldâst já addel tast kieldâstiivrân čielgâdâs ihásávt.

Sosiaaläššiulmuu toimâ lii raavâadeleijee. Äššiolmooš ij toovâ miärádâsâid ijge mieđeet hiäđuid. Sun ij meiddei pyevti mutteđ virgeomâháá toohâm miärádâsâid.

Sosiaaläššiulmust puávtáh koijâdiđ ravvuid sosiaalpalvâlussáid kyeskee muštottâs tâi miärádâsân čyeccee vaiduu tohâmist. Uážuh jieijâd kieldâ sosiaaläššiulmuu ohtâvuotâtiäđuid kieldâ puhelinmulsânist já távjá meiddei kieldâ viermisiijđoin.