Laapi kuávluhaldâttâhvirgádâh

Mij toimâp Laapi eennâmkode kuávlust.

Mij toimâsaje lii Ruávinjaargâst, lasseen ohtâ máttááttâs- já kulttuurtooimâ virgeolmooš parga uásild Sämikulttuurkuávdáš Sajosist Anaris já oovtâ vuáđupalvâlusah., riehtitorvo já loveh -ovdâsvástádâskuávlu virgeulmuu virgesaje lii Kajaani.

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv paajeeb jođetteijen tuáimá Kaisa Ainasoja. Mist pargeh suullân 40 olmožid jieškote-uv ovdâsvástádâskuávluin.

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh -ovdâsvástádâskuávlu tipšo väldikodálávt čuávuváid pargoid:

 • puásuituálulaavâ miäldásiih pargoh
 • poccuupiärgutärhistem já toos lahtojeijee kocceem
 • Laapi vääniht pyevtitteijee vuovdij šipšâmist adelum laavâ koomeetmist adelum laavâst uáivildum torjuu maassâdperâmân lahtojeijee pargoh.

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv máttááttâs- já kulttuurtooimâ ovdâsvástádâskuávlu tipšo väldikodálávt sämikielân lahtojeijee pargoid.

Tun kaavnah äigikyevdilis tiäđu mii toimâmkuávlust Laapi lito siijđoin.

Laapi litto

Tiäđuh mist

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh

 • sosiaal- já tiervâsvuotâhuolâttâs stivrim já kocceem
 • tiervâsvuođâ ovdedem
 • priivaat sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâi pyevtitteijei loveh, palvâlusâi registeristem já kocceem
 • kuoddâlmij kieđâvuššâm
 • alkoholjuhâmušâi adelem- já pođosvyebdimloveh já kocceem, alkoholhááitui estâdem 
 • elleetálhudemhuolâttâs sehe elleesuojâlem stivrim já kocceem
 • purrâmâškálvutorvolâšvuođâ stivrim, kocceem já árvuštâllâm
 • kištodemkocceem já kulâtteijei sajaduv turvim
 • tiervâsvuotâsuojâlem- já tubbáákkocceem stivrim, kocceem já árvuštâllâm
 • romanij uásálâšvuođâ ovdedem
 • kiddodâhsirdemirâttâsâi já láiguviistij sirdemirâttâsâi kocceem já register paijeentoollâm 
 • finnodâhseervi čuákkim čuákánpuávdejeijee já tilitärhisteijee sehe sierânâs tärhistem meridem, vuorkkimääših já torvoäššikirjeääših

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh -ovdâsvástádâskuávlu tipšo väldikodálávt čuávuváid pargoid:

 • puásuituálulaavâ miäldásiih pargoh  
 • poccuupiärgutärhistem já toos lahtojeijee kocceem 
 • Laapi vääniht pyevtitteijee vuovdij šipšâmist adelum laavâ koomeetmist adelum laavâst uáivildum torjuu maassâdperâmân lahtojeijee pargoh. 

Máttááttâs já kulttuurtoimâ

 • máttááttâs- já kulttuurtooimâ stivrim
 • máttááttâs-, arâšoddâdem-, nuorâi-, lihâdem- já kirjerájupalvâlusâid pargovievâ tievâsmittemškovliittem
 • nuorâi-, lihâdem- já kirjerájutooimâ haavâi statâtorjuuh
 • uáppee riehtitorvo ovdedem
 • vuáđupalvâlusâi kuávlulii finnimvuođâ árvuštâllâm.

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv máttááttâs- já kulttuurtooimâ ovdâsvástádâskuávlu tipšo väldikodálávt sämikielân lahtojeijee pargoid.

Kááijumtoimâ já rahttâttâm

 • kááijumtooimâ sehe kááijumtooimâ palvâlusâi finnimvuođâ já tääsi kocceem
 • kááijumtooimân kyeskee kuoddâlmij kieđâvuššâm
 • olgoldâs kááijumvuávám já hárjuttâsâi olášuttem kocceem
 • rahttâttâm oohtânheiviittem kuávlust já toos lahtojeijee ohtsâštoimâm ornim 
 • kiärgusvuotâvuávám oohtânheiviittem
 • kieldâi kiärgusvuotâvuávám tuárjum
 • kuávlulij eennâmpiäluštâskuursâi já kiärgusvuotâhárjuttâlmij ornim 
 • kuávlu- já páihálâšhaldâttuv torvolâšvuotâvuávám ovdedem
 • kuávluliih huolâttâsvisesvuotâääših
 • ciälkkámušah Puálusuojâlemruttâráájun kááijumtooimâ rakânâs- já piergâshaavâi ucâmušâin
 • jieggâkááijummiitaaliävtuttâsâi kieđâvušmân lahtojeijee pargoh.

Eres pargoh

 • virgáduv almoshaldâttâhliih pargoh jođettem torjuu ohtâduvâst.

Tun kaavnah äigikyevdilis tiäđu mii toimâmkuávlust Laapi lito siijđoin.
Laapi litto

Mii ohtâvuotâtiäđuh

Lappi kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje

Kollimčujottâs: Valtakatu 2, Ruávinjargâ
Postâčujottâs: PL 8002, 96101 Ruávinjargâ

[email protected]
Puhelinmuulsân: 0295 017 300

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdemeh, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturáin, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást.
 • Pargosuojâlem: [email protected]
 • Viestâdem: [email protected]

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs.

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Pargosuojâlem

Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij.

paajeeb jođetteijee Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345   
jođettem čällee Satu Salonen, p. 0295 017 029

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh

 • jođetteijee Marja-Lea Hallikainen, p. 0295 017 065
 • uásádâhčällee Eija Kallo, p. 0295 017 362

Máttááttâs já kulttuurtoimâ

 • jođetteijee Kaisa Post, p. 0295 017 355
 • vuávájeijee Marketta Enbuska, p. 0295 017 380

Kááijumtoimâ já rahttâttâm

 • jođetteijee Joni Henttu, p. 0295 017 364
 • uásádâhčällee Kristiina Kantola, p. 0295 017 359

Viestâdem

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf.

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00370245428436601

Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503
Y-tubdâldâh: 0245428-4
Álv-tubdâldâh: FI02454284

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin

Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].