Buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideami

Buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideapmi lea doaibma, man ulbmilin lea lasihit álbmoga buresveadjima ja dearvvašvuođa ja gáržudit dearvvašvuođaerohusaid. Máŋggasuorggat, lihkostuvvan buresveadjima ovddideapmi eaktuda doaibmi ráhkadusaid, máhttima, gokčevaš bálvalusaid ja buresveadjima ovddidanbargui resursajuolludeami.

Doaibmi ráhkadusaid dahkamis lea dehálaš, ahte buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideami jođiheapmi, koordinašuvdna ja plánat čáhkaduvvojit oassin riikka, guovlluid ja gielddaid buresveadjin- ja dorvvolašvuođaplánema. Mii oahpistit ja doarjut dán lágas mearriduvvon geatnegasvuođa ollašuhttima earret eará gielddaid buresveadjima ja dearvvašvuođaovddideami oktavuođaolmmošfierpmádagain.

Buresveadjima, dearvvašvuođa ja dorvvolašvuođa ovddideapmi lea máŋggaid sierra doaibmiid oktasaš bargamuš. Mii doarjut ja oahpistit barggu gielddain. Dasa lassin mii dahkat buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideamis ovttasbarggu guovlluguovdasaš ja riikaviidosaš doaibmiiguin. Buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideapmi lea máŋggasuorggat, hálddahusrasttildeaddji, ja dušše smávva oassi buresveadjimis buvttaduvvo sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusain.

Min doaibmasuorggit (oahpahus- ja kultur-, sosiála- ja dearvvašvuođa-, gádjun- ja birasdoaibma, birasdearvvašvuohta, bargosuodjalus ja alkoholahálddahus) dahket vejolažžan gielddaid buresveadjima, dearvvašvuođa ja dorvvolašvuođa ovddideami viiddes ja máŋggasuorggat ovttasbarggu oahpisteami ja doarjuma. Mii doaibmat iešguđetlágan báikkálaš ja guovlluguovdasaš fierpmádagain ja doarjut buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideami bálvalusaid. Mii čuovvut buresveadjima ja dearvvašvuođa ovddideami bálvalusaid ja váikkuhit daidda.