Vuʹvddvaaldâšmkonttâr 

Ooudâsviikkâp vuâđđvuõiggâdvuõđi da vuõiggâdvuõttstaan teâuddjummuž, vuâđđvuõiggâdvuõđi vuäǯǯamvuõđ, pirrõs-suõjjlummuž, pirrõõzz ǩeâllʼjeei âânnmõõžž, siiskâž staanvuõđ di tiõrvvsallaš da staanâs jieʹllem- da reâuggpirrõõzz vuuʹdin. Håiddap še lääʹjjšiõttummuž toimmupiijjâm-, ohjjeem- da vuåppâmtuâjaid vuuʹdineen. 

Mij toiʹmmjummuž ohjjee lääʹjj di kääuʹc ministeria. Leäʹp ministeriai eeʹttkõʹstti vuuʹdin da tuejjeep tuâjaid, koid vuäǯǯap tõin.  

Maadd-Lääʹddjânnmest lie kutt vuʹvddvaaldâšmkonttâr Saujj-Lääʹddjânnam, Nuõrtt-Lääʹddjânnam, Lappi, Lieʹtni-Lääʹddjânnam, Viõstâr- da Siiʹsǩ-Lääʹddjânnam di Tâʹvv-Lääʹddjânnam. 

Ålaand vuʹvddvaaldšemveʹrǧǧneǩ lij Ålaand riikkveʹrǧǧkoontâr.   

Mij visio 

Ǩeâllʼjeei pueʹttiääiʹj tuejjeʹmmen – oummi da vuuʹdi pueʹrren   

Mij äärv 

Vuâlggsââʹjjen äʹššneǩ 

Kääzzkâʹsttep ouddǩiõʹtte, vuõiggvuõđmeâldlânji, jåʹttlânji da intreeʹssid õʹhtte suânnʼjeeʹl.   

Äʹšštobddivuõtt  

Taʹrjjeep mij äʹššniiʹǩǩid pueʹrmõs äʹšštobddmõõžž da teâđ. Oođeep aktiivlânji mij silttummuž.  

Õhttsažtuâjj  

Reâuggap õõutveäkka vaaikteeʹl da šâddsânji vaaldâšm raajid râstldeeʹl. Oouʹdeep mij toiʹmmjummuž äävnallšeld da vuârrvaaiktõõzzâst mij õhttsažtuâjjkuõiʹmi- da äʹššniiʹǩǩivuiʹm.  

Mij strateeglânji tääʹrǩmõs äʹššvuuʹd 

  • Staaneep pueʹrrvââjjmõõžž da õõutverddsažvuõđ  
  • Lââʹzztep jieʹllemviõǥǥ  
  • Tääʹvtõõllâp illneutraalvuõđ  
  • Äʹššneǩ-kõskkvuõđ da digitalisaatio  
  • Õhttsaž toiʹmmjemnääʹl da kueiʹmmvuõđ  
  • Tuâjjlažkåʹdd da tuâjjõutstõs