Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekuva

Keräämme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koronavirukseen liittyvää tilannetietoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä säännöllisillä kyselyillä. Kokoamme tälle sivulle kyselyjen raportteja.

2021

2020

Jos haluat käyttöösi vanhempia vuoden 2020 raportteja, tee tietopyyntö kirjaamoon.

Katso ohjeet tietopyynnön tekemiseen