Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekuva

Keräämme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koronavirukseen liittyvää tilannetietoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä säännöllisillä kyselyillä. Kokoamme tälle sivulle kyselyjen raportteja.