Opetustoimen täydennyskoulutus

Opetustoimessa järjestämme vuodessa satoja koulutuksia opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksen painopisteet vuosille 2020–2023 ovat: 

  • Johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen  
  • Oikeusturvan ja valvonnan osaamisen vahvistaminen  
  • Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin edistäminen oppimisyhteisöissä  
  • Oppimisen tuen vahvistaminen  
  • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen  
  • Varhaiskasvatuksen tietovarannon toimeenpanon tukeminen.

Täydennyskoulutuksemme

Ruotsinkielisen sivistystoimen koulutukset