Opetustoimen täydennyskoulutus

Opetustoimessa järjestämme vuodessa satoja koulutuksia opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksen painopisteet vuosille 2021–2023 ovat: 

  • oikeusturvan ja varhaiskasvatuksen valvonnan osaamisen vahvistaminen
  • varhaiskasvatuksen ja koulutuksen lainsäädännön muutosten toimeenpanon tuki
  • hyvinvoinnin, turvallisuuden ja sosiaalisten taitojen edistäminen oppimisyhteisöissä
  • kestävän elämäntavan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • vahvistaa ja tukea osaamista ohjauksessa ja opinto-ohjauksessa.

Tapahtumat ja koulutukset

Ruotsinkielisen sivistystoimen koulutukset