Opetustoimen täydennyskoulutus

Opetustoimessa järjestämme vuodessa satoja koulutuksia opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksen painopisteet vuosille 2021–2023 ovat: 

  • Oikeusturvan ja varhaiskasvatuksen valvonnan osaamisen vahvistaminen
  • Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen lainsäädännön muutosten toimeenpanon tuki
  • Hyvinvoinnin, turvallisuuden ja sosiaalisten taitojen edistäminen oppimisyhteisöissä
  • Kestävän elämäntavan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • Stärka och stöda kunskaper i vägledning och studiehandledning

Tapahtumat ja koulutukset

Ruotsinkielisen sivistystoimen koulutukset