Juteltaisko? -menetelmäkoulutus, Ylivieska

Alkaa: 8.11.2022 12:30
Päättyy: 8.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 15.3.2022 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 24.10.2022 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
Paikka: Ylivieska
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Kaipaatko työkaluja siihen, kuinka keskustella alakouluikäisen kanssa päihteistä? Osallistu koulutukseen, jossa osallistujat perehdytetään Juteltaisko? -päihdekasvatusmenetelmään. Juteltaisko? on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka pureutuu lapsia askarruttaviin päihteitä koskeviin kysymyksiin. Menetelmä on suunnattu alakoulun 5. ja 6. -luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Tämä koulutus on suunnattu 5. ja 6. -luokkalaisten oppilaiden opettajille. Juteltaisko? -menetelmä on kehitetty järjestöjen yhteisessä ånni-hankkeessa vuosina 2014–2017. Ånni-hankkeesta voi lukea täältä.
 
Menetelmä vastaa lasten tarpeeseen käsitellä heitä askarruttavia tupakointiin ja alkoholiin liittyviä kysymyksiä. Innovatiiviset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia ja tukevat alakouluikäisten oppimista. Vanhemmat ymmärtävät entistä paremmin, miten lapset näkevät ja kokevat päihteet.
 
Järjestämme syksyllä 2022 neljä tilaisuutta, joihin jokaiseen otetaan maksimissaan 20 osallistujaa. Tilaisuudet ovat keskenään saman sisältöisiä. Ajankohdat ja ilmoittautuminen:
 
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi pitää Juteltaisko? -oppitunteja ja -vanhempainiltoja.
 
Juteltaisko? oppitunnit
Juteltaisko? on kahden oppitunnin mittainen (2 x 45 min) päihdeoppituntimalli, jolla tuetaan alakoululaisten omaa ikäidentiteettiä ja päihdekasvatusta. Oppitunnilla keskustellaan sosiaalisista tilanteista, joissa lapset usein törmäävät alkoholinkäyttöön tai tupakointiin. Menetelmänä on tarinallinen etäännyttäminen. Oppitunneilla oppilaat kirjoittavat tarinoita virikekuvista ja nämä tarinat puretaan yhdessä keskustellen. Tarkoituksena on, että oppilaiden ei tarvitsisi kertoa omista kokemuksistaan, vaan he voisivat kertoa näkemyksiään virikekuvien tilanteiden avulla. Osassa tilanteista on kyse nuorten päihteidenkäytön ehkäisemisestä, ja osassa vanhempien nuorille antamasta esimerkistä.
 
Juteltaisko? vanhempainilta
Vanhempainilloissa käydään keskustelua päihteistä yhdessä vanhempien kesken sekä tarjotaan välineitä käydä keskustelua kotona lasten ja vanhempien välillä. Tavoitteena on jakaa mielipiteitä ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia yhdessä, miten arki sujuisi hyvin. Keskustelun tueksi havainnollistetaan oppilaiden tekemien tarinoiden avulla, miten suuri merkitys sosiaalisilla tilanteilla on siinä, minkälaisen mielikuvan lapset saavat alkoholista ja tupakasta.
 
Kouluttajat
Milla Ruuska ja Krista Lindberg
 
Milla Ruuska toimii EHYT ry:n koulutussuunnittelijana ja edistää oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä peruskouluissa (yläkoulun Hubu® ja alakoulun Juteltaisko? -menetelmät) sekä vastaa uusien kouluttajien perehdyttämisestä päihdekasvatustunteihin. Tämän lisäksi Milla työskentelee puolet työajastaan SPORTTI-hankkeessa (2021–2023), jossa kehitetään ehkäisevän päihdetyön ja pelikasvatuksen toimintamalleja nuorten parissa toimivien urheiluseuratoimijoiden käyttöön.
 
Krista Lindberg toimii EHYT ry:n koulutussuunnittelijana. Krista edistää oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä peruskouluissa ja toisella asteella. Lisäksi hän vastaa ruotsinkielisestä päihdekasvatuksesta, vanhempainilloista ja henkilöstötilaisuuksista. Krista ruotsinkielisiä koulutuksia ja vastaa uusien kouluttajien perehdyttämisestä päihdekasvatustunteihin.

Muut tiedot: 

Samaan tilaisuuteen voi tulla maksimissaan kaksi osallistujaa samasta koulusta. Tilaisuus on osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista ruokailu-, matka- ja majoituskuluistaan.

Järjestäjät:

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Ehyt ry:n, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ja Oulun kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Linda Mård, opetustoimen ylitarkastaja , Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 82