Hållbart och ämnesövergripande lärande i gymnasiet, TIU-programmet

Alkaa: 8.9.2022 12:30
Päättyy: 8.9.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 13.5.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 5.9.2022 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Plats: Webbinarium 

Innehåll: 

På fortbildningen undersöker vi hållbart lärande som kan ske i gymnasiet genom läroämnessamverkan och tätt samarbete mellan kolleger i skolan. Gymnasiets nya läroplan betonar mångsidiga kompetenser och tvärvetenskaplighet, som kan utvecklas tillsammans i kollegiet. På fortbildningen får du vara aktiv och workshoppa fram nya perspektiv och arbetssätt. 

Fortbildningen görs i samarbete med Wasa Teater och TIU-programmet, Teater i undervisningen.

Underlag till fortbildningen har hämtats från enkäter riktade till både elever/studerande och till pedagoger i början av år 2022. Enkäterna distribuerades till åk 9, till gymnasierna och till yrkesutbildningen i hela Svenskfinland via Wasa Teater och via Nyhetsbrevet från Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet. 

Program: 

12:30

Inledning,

Disa Widell, överinspektör, Regionförvaltningsverket

12:35

Ämnesövergripande, tvärvetenskapligt och hållbart lärande - Teater i undervisningen bygger läroplansmässiga broar,

Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

12:45

Ämnesövergripande studier och kollegial samverkan,

Mårten Björkgren, akademilektor, Åbo Akademi

13:10

Forsknings- och utvecklingsprojektet TIU, Teater i undervisningen: Vad möjliggör TIU för skolans tvärvetenskapliga lärmiljö?

Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa Teater och doktorand vid Åbo Akademi

13:30-13:40 PAUS
13:40 Enkätundersökningen inför TIU-workshoppen: studerandes och pedagogers syn, behov och utmaningar kring temat hållbarhet
13:50 TIU-workshop: skapa tvärvetenskapliga ämneshelheter och lärstoff kring temat hållbarhet med avstamp i Agenda 2030
15:00-15:10 PAUS
15:10 Presentationer från smågruppsarbete, reflektioner och möjlighet tilll utbyte av erfarenheter
15:50 Sammanfattning
16:00 Avslutning

 

Förhandsmaterial:

Före fortbildningen får du gärna bekanta dig med temana i Agenda 2030 här och reflektera över vad de betyder för dig, ditt läroämne och ditt arbete.

Ta också gärna del av en tvåspråkig rapport och handbok kring ämnesövergripande pedagogik och demokratifostran som nyligen gavs ut inom Idemo-projektet. Du finner rapporten här.

Välkommen på workshop! 

 

En fortbildning kring Teater i undervisningen inom yrkesutbildningen planeras till hösten.
 

Målgrupp: rektorer, lärare, studiehandledare, elevhälsopersonal. Fortbildningen är öppen för alla intresserade.

Stadium/Verksamhetsform: gymnasieutbildning, grundläggande utbildning

Anmäl dig senast 5.9.2022

Om programmet:

överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621, Regionförvaltningsverket

teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, [email protected], tfn 050 300 7214, Wasa Teater

Om anmälan och annullering:

planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021