AKK-mässan 2022 - pratar du AKK?

Alkaa: 1.4.2022 9:00
Päättyy: 1.4.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 7.2.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 18.3.2022 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Varsinais-Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera talad kommunikation mellan människor.  

 
Att inkludera såväl brukaren som näromgivningen i AKK-användningen skapar goda förutsättningar för att integrera AKK i vardagen. Detta sker genom att erbjuda stöd, kunskap och modell för hur olika AKK-metoder används och delaktighet i beslut kring AKK-insatser. 

Temat för årets AKK-mässa, Pratar du AKK?, vill belysa och diskutera detta samspel som leder till fungerande AKK i vardagen.  

Keynote talare är talterapeut Gunilla Thunberg, från Dart. Gunilla fick 2020  ta emot svenska logopedpriset för sitt arbete med utbildning, forskning och kliniskt arbete inom området AKK. 

Under fortbildningen får du bekanta dig med verktyg, material och arbetsmetoder som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling. Programmet på mässan består av föreläsning, workshop, utställare och posters.  

 

Mål:

  • Insikt i kontakten och informationsutbyte mellan skola och hem. Bildstöd, text, film 
  • Förstärkt positiv inställning till AKK. Känsla av att ALLA kan använda AKK, det är inte svårt, men är ett språk man måste lära sig och finns modeller för.  
  • Kollegial växelverkan, delaktighet, samhörighet, kunskapsutbyte 
  • Pröva på olika former av AKK 

Målgrupp: Mässan riktar sig till alla som är intresserade av AKK och tillgänglighet

Stadium/Verksamhetsform: Bibliotek, småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fria bildningen, grundläggande konstundervisning, förvaltning

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Åbo Akademi, Folkhälsan, FDUV, Lärum, Datero, Äänneloikka

Närmare information om programmet publiceras senare på AKK-mässans webbsida.