Valtakunnallinen liikuntapaikkarakentamisen avustushaun hakuinfo 12.11.2021

Alkaa: 12.11.2021 8:50
Päättyy: 12.11.2021 11:20
Ilmoittautuminen alkaa: 1.10.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 5.11.2021 16:00
Aihe: Liikunta
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Svenska enheten, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

SUOMEKSI

Valtakunnallinen liikuntapaikkarakentamisen avustushaun hakuinfo 12.11.2021

Aluehallintovirastot järjestävät Valtakunnallisen liikuntapaikkarakanetmisen avustushaun hakuinfon webinaarina perjantaina 12.11.2021 klo 8:50-11:20. Tilaisuus järjestetään TEAMSissa ja materiaalit tulevat jakoon tilaisuuden jälkeen siihen ilmoittautuneille. Ilmoittautumisen ohessa on mahdollista jättää ennakkokysymyksiä.

Lisätietoja:

Jarkko Rantamäki, ylitarkastaja, p. +358 295 018 832

Ismo Myllyaho, yksikön päällikkö, +358 295 018 820

Lauriina Aninko-Takkunen, suunnittelija, +358 295 016 840

Ohjelma

klo 8:50 Laitteiden virittäminen

klo 9:00 Tilaisuuden avaus, Ismo Myllyaho, yksikön päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

klo 9:10 Yleistä liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista: rahoitussuunnitelma ja valtionavustusten hakeminen, Mikko Helasvuo, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

klo 9:25 Hankkeiden liikuntapoliittiset perustelut: hankkeiden sisältö ja merkitys, Ismo Myllyaho, yksikön päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Valmistautuminen avustushakuun; sivustot, ohjeet ja tarvittavat asiakirjat, Jarkko Rantamäki, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

  • yli 700 000 euron liikuntapaikkarakentamisen (isot) hankkeet
  • alle 700 000 euron liikuntapaikkarakentamisen (pienet) hankkeet

klo 10:10 Tauko

klo 10:20 Hakemuksen jättäminen ja hoitaminen sähköisessä asiointipalvelussa, Simo Luukkainen, ylitarkastaja, Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirasto

klo 10:40 Tutkimus- ja kehittämishankkeet, Jarkko Rantamäki, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

klo 11:00 Kysymyksiä ja keskustelua

klo 11:20 Tilaisuus päättyy


PÅ SVENSKA

Rikstäckande informationstillfälle för ansökan om anläggningsbidrag för anläggningsplats 12.11.2021

Regionalförvaltingsverken ordnar ett rikstäckande informationstillfälle för byggandet av idrottsanläggningar. Evenemanget kommer att hållas via TEAMS på fredag 12.11. kl. 8.50–11.20. Materialet kommer att skickas till dem som anmäler sig till seminariet. Förutom registrering är det möjligt att lämna preliminära frågor.

Tilläggsinformation ges av:

 

Jarkko Rantamäki, överinspektör, tel. + 358 295 018 832

Ismo Myllyaho, enhetschef, tel. +358 295 018 820

Lauriina Aninko-Takkunen, planerare, tel. +358 295 016 840

Program

kl. 8:50      Webinariet öppnar

kl. 9:00      Inledningsord

Ismo Myllyaho, enhetschef, Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

kl. 9:10       Allmän information om statsunderstöd för byggandet av idrottsanläggningar; finansieringsplan och att söka statsunderstöd

Mikko Helasvuo, byggnadsråd, utbildning- och kulturministeriet

kl. 9:25       Idrottspolitisk motivering för projekten: projektplanens innehåll och betydelse

Ismo Myllyaho, enhetschef, Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Förberedelser för understödsansökan; webbplatser, instruktioner och nödvändiga dokument

Jarkko Rantamäki, överinspektör, Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

kl. 10:10    Paus

kl. 10:20      Inlämning av understödsansökan och hantering i regionförvaltningens e-tjänst

Simo Luukkainen, överinspektör, Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

kl. 10:40    Forsknings- och utvecklingsprojekt

Jarkko Rantamäki, överinspektör, Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

kl. 11:00    Frågor och diskussion

kl. 11:20    Webinariet avslutas