Pedagogiset asiakirjat perusopetuksessa

Alkaa: 11.1.2022 12:30
Päättyy: 3.2.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 11.8.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 13:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Mitä tarkoittaa pedagoginen kirjoittaminen, arvio ja selvitys? Haluatko harjoitella pedagogisten asiakirjojen tekoa?   

Tässä koulutuksessa käydään läpi pedagogisten asiakirjojen elinkaari, aina kirjoittamisen lähtökohdista ja arvion tekemisestä selvitysten ja päätösten tekoon saakka.  

Koulutusteemat

 • Pedagoginen kirjoittaminen – miten kirjoitan oppilaasta 
 • Pedagogiset asiakirjat ja niiden laatiminen 
 • Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma 
 • Pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös ja HOJKS 

Kohderyhmä: 

Perusopetuksen opettajat, erityisopettajat ja muu henkilöstö 

Toteutustapa: 

Koulutuspäivät: 11.1., 19.1., 26.1. ja 3.2. klo 12:30 - 15

Koulutus koostuu neljästä verkkotilaisuudesta, joista jokainen on kestoltaan 3 x 45 min. Osa työskentelystä toteutetaan ryhmätyönä. Koulutus sisältää myös omatoimista työskentelyä ennakkoon ja koulutusosioiden välissä. Osallistujilta odotetaan sitoutumista kokonaisuuteen. 

Kouluttajat:

Kvist Pia 
ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, musiikkiterapeutti 

 • musiikki pedagogisena kuntoutusmenetelmänä 
 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät 
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja – 
 • asiakirjat 
 • eriyttäminen, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt 
 • toiminnanohjauksen tukeminen opetuksessa 

Vuolukka Minna 
ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja 

 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät 
 • opetusjärjestelyt ja menetelmät 
 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
 • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät 
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallintataidot 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja – 
 • asiakirjat 
 • työyhteisön toimintakulttuurin tukeminen 

Muut tiedot: 

Koulutustilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Linkki tilaisuuteen osallistumiseksi lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen tilaisuutta. 
Koulutusta ei tallenneta.

Vastuutahot ja järjestäjät: 

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen, 0295 018545
Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018674 
[email protected]