Turvataidot ja tunteet - tunnetaitavaksi oppii!

Alkaa: 3.11.2021 12:30
Päättyy: 3.11.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 26.5.2021 11:00
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2021 16:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa webinaariin

Turvataidot ja tunteet - tunnetaitavaksi oppii!, alakoulut

keskiviikkona 3.11.2021 klo 12:30-15:30

Webinaarin kohderyhmänä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajat, erityisopettajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. Sen avulla edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa yhdessä luotettavien ja turvallisten aikuisten kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen lasta suojaaviin ja vahvistaviin tekijöihin, joiden avulla lapseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä. Lasten turvataitokasvatuksessa on keskeistä tunnetaitojen opettelu ja harjoittelu.

Tunne- ja turvataitoja lapsille –oppimateriaalia hyödynnetään tunnetaitojen opettamisessa. Koulutuksessa esitellään myös turvataitokasvatuksen keskeisimmät selviytymistaidot.

Koulutuksen aiheita:

Tunteet tutuiksi

- Oikeus turvalliseen oloon – turvan tunteen vahvistaminen

- Lasten turvataitokasvatuksen keskeiset selviytymistaidot

- Lupa kaikenlaisiin tunteisiin - Vaihtuvat tunteet

- Haastavat tunteet, kiukku ja sen kesyttäminen

- Kun pelottaa

Kouluttajina toimivat erityisluokanopettajat ja turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana olleet opettajat ja Tunne- ja turvataito-oppimateriaalin toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Koulutus on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.10.2021

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]