Turvataidot ja kaveruus - kiusaamiselle STOPPI!

Alkaa: 11.11.2021 12:30
Päättyy: 11.11.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 24.5.2021 11:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.11.2021 16:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa webinaariin

Turvataidot ja kaveruus - kiusaamiselle STOPPI!

Torstaina 11.11.2021 klo 12:30-15:30

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. Sen avulla edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa yhdessä luotettavien ja turvallisten aikuisten kanssa.

Koulutuksen kohderyhmänä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajat, erityisopettajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen lasta suojaaviin ja vahvistaviin tekijöihin, joiden avulla lapseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä. Lasten turvataitokasvatuksessa on keskeistä opetella ja harjoitella tunnetaitoja. Tunne-ja turvataitoja lapsille –oppimateriaalia hyödynnetään tunnetaitojen opettamisessa. Koulutuksessa esitellään myös turvataitokasvatuksen keskeisimmät selviytymistaidot.

Koulutuksen aiheita:

Lasten turvataitokasvatuksen keskeiset selviytymistaidot

Ystävyys, kaveruus ja yhdessäolo

- Nettikaveruus

- Minä, sinä, me! - Älä jätä ketään yksin!

Kaveritaitojen harjoittelu

- Mutkia matkassa

- Nettikiusaaminen

- Nyt riitti! – Huomaa kiusaaminen ja lopeta se !

Tunnetaidot ehkäisemässä kiusaamista

Kouluttajina toimivat yli 20 vuotta turvataitokasvatuksen kehittämis- ja koulutustyössä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin kirjoittajat ja toimittajat Minna Andell sekä    Mirja Ylenius-Lehtonen.