Miksi aina pitää arvioida? - keskustelua arvioinnin ongelmista ja väärinymmärryksistä

Alkaa: 9.9.2021 14:00
Päättyy: 9.9.2021 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 18.5.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.9.2021 14:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Oppilasarviointi on yksi opettajan työn tärkeimmistä tehtävistä. Se herättää myös paljon ajatuksia, vahvoja mielipiteitä ja suuria tunteita. Lisäksi siitä on sanansa sanottavana monella eri taholla, koska lähes jokaisella on omia koulukokemuksiaan arvioinnista. 

Tässä webinaarissa arvioinnin asiantuntijat keskustelevat ja kyseenalaistavat arvioinnin nykytilaa, käytänteitä sekä työskentelyä ohjaavia perinteitä. Mihin suuntaan arviointia tulisi kehittää? Miten arvioinnin ongelmia pitäisi ratkaista? Miksi arviointiin olisi syytä panostaa? Tarvitaanko arvioinnissa arvosanoja? Mikä on arvioinnin suurin ongelma?

Esiintyjät:

Antti Rajala on Suomen akatemian tutkijatohtori ja kasvatuspsykologian dosentti. Rajala työskentelee Oulun yliopistossa ja tutkii globaalikasvatusta sekä nuorten toimijuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Laura Ketonen (FM, kohta FT) on tutkija (JY), kouluttaja ja aineenopettaja. Hänen tutkimuskohteensa on oppimista edistävä arviointi, erityisesti vertaisarviointi ja vuorovaikutteinen formatiivinen arviointi. Laura on toiminut täydennyskouluttajana näiden aiheiden lisäksi muun muassa kriteeriperustaisen arvioinnin aiheissa.

Juuso Henrik Nieminen (FT, KM) toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa ja tutkijana Deakin Universityssa. Hän tutkii oppimista edistävää arviointia sekä oppilaiden käsityksiä arvioinnista. Juuso toimii myös pedagogisena asiantuntijana, tietokirjailijana sekä opettajien täydennyskouluttajana arvioinnin sekä inklusiivisen opetuksen saralla.

Marika Toivola (FM) toimii Rauman normaalikoulussa lehtorina ja tekee väitöstutkimusta käänteisestä oppimisesta. Marika on valittu vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi ja on ollut kutsuttuna pääpuhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa. Marika on lanseerannut käänteisen arvioinnin käsitteen, jossa arviointia tehdään ensisijaisesti itseohjautuvuutta tukevan oppivan yhteisön muodostumista varten.

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Webinaari on tarkoitettu kaikille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa oppilasarviointi ja sen kehittäminen. 

Ohjelma: 

Ohjelma rakentuu asiantuntijavieraiden lyhyisiin alustuksiin sekä keskustelulle hieman provokatiivisten kysymysten johdattelemina. Myös yleisöllä voi olla sananen sanottavana.

Muut tiedot: 

Tilaisuus tallennetaan ja se on kaikkien ilmoittautuneiden katseltavissa kaksi viikkoa linkin saamisen jälkeen.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Ilmoittautumisen yhdyshenkilö: koulutussihteeri Pirjo Jämsén-Ahonen

Lisätietoja koulutuksesta: ICT-pedagogi Simo Marttinen

sähköposti muotoa [email protected]