TRANSFORMER 2030 - TULEVAISUUDEN TEKIJÄT, EVÄITÄ KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TAITAMISEEN; 14.9., 14.10. ja 26.11.2021 klo 9 - 15; hybridi, eli voit osallistua lähitilaisuuteen Kuopiossa tai etänä

Alkaa: 14.9.2021 9:00
Päättyy: 26.11.2021 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 6.5.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 26.11.2021 16:15
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Striimattu lähitapahtuma
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Tervetuloa

Transformer 2030 – tulevaisuuden tekijät

Eväitä kestävän tulevaisuuden taitamiseen

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi? Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaalien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tulevaisuuksia ja rakentaa niistä konkreetteja utopioita. Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?

Tässä koulutuksessa syvennytään kestävän tulevaisuuden teemoihin ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin yhdessä tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajien avulla. Näitä keskeisiä viitekehyksiä ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu, konkreetit utopiat sekä pahuus ja ympäristöahdistus kestävyyteen liittyvinä ilmiöinä.

 

Mitä saat koulutuksesta?

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.

 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutuksessa on kaikille yhteisiä sekä kullekin kohderyhmälle suunnattuja osioita. Odotamme osallistujilta sitoutumista koulutuskokonaisuuteen, eli verkko-opetuspäiviin ja niiden välillä toteutettavaan kokeiluun omassa työssä. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme koulutuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Transformer 2030-hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä ja päätösseminaari on laajuudeltaan 0,5 opintopistettä.

Kaikki suorittavat 4 op:n koulutuksen eli lähtökohtaisesti osallistuvat kaikkiin päiviin. Ensimmäinen koulutuspäivä + etäopiskelu 1 op, toinen koulutuspäivä + etäopiskelu 1,5 op, kolmas 1,5 op. Päivät muodostavat kokonaisuuden jossa rakennetaan projektityötä ensimmäisestä päivästä lähtien.

Päätösseminaari (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) taas on erillinen kaikille koulutuskokonaisuuksille yhteinen seminaari 0,5 op.

 

Koulutuksen päivämäärät:

Koulutus järjestetään hybridi-mallilla, eli voit osallistua koulutukseen paikan päällä Kuopiossa tai etänä omalta koneeltasi käsin. Tarkempi koulutuspaikka Kuopiossa ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus järjestetään siis mahdollisuuksien mukaan joko hybridikoulutuksena Kuopiosta tai etäkoulutuksena. Tarkemmasta järjestämistavasta ilmoitetaan osallistujille elokuun aikana. Kaikkien koulutuspäivien kesto on klo 9–15.

1. koulutuspäivä: 14.9.2021

2. koulutuspäivä: 14.10.2021

3. koulutuspäivä: 26.11.2021


Kouluttajina toimivat Suomen Rauhanpuolustajien ja Eettisen kaupan puolesta ry:n globaalikasvatuksen asiantuntijat, Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, OKKA-säätiö, Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto, väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti sekä tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala / Helsingin yliopisto.

Koulutuksen järjestää Transformer 2030 -hanke yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sitä koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

 

Lisätietoa koulutuksesta:

  • Projektipäällikkö Saana Ylikruuvi, [email protected] , p. 044 293 4446
  • Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, [email protected] , puh. 020 516 6033, Itä-Suomen aluehallintovirasto