Valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjaus. Liikunta on koko kunnan asia webinaarit 1-3, osa 3

Alkaa: 9.11.2021 15:30
Päättyy: 9.11.2021 18:00
Ilmoittautuminen alkaa: 2.8.2021 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.11.2021 23:59
Aihe: Liikunta
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Liikunta on koko kunnan asia
Hyvinvointia ja elinvoimaa liikunnalla -juridinen näkökulma


Järjestämme syksyllä 2021 kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti kuntia liikunnan edistämisessä. Koulutus on suunnattu kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijoille, kuntien luottamushenkilöille sekä yksityisen ja 3. sektorin toimijoille.


Koulutuksen tavoitteena on:

  • tarkastella liikunnan edistämisen asemaa osana laajaa lainsäädännöllistä viitekehystä 
  • tuoda esille keinoja yhteistyön edistämiseksi eri toimijoiden välillä liikunnan lisäämiseksi
  • esitellä valtionhallinnon liikunnan edistämiskeinoja ja arvioida niiden vaikuttavuutta kunnissa

Syksyn 2021 Liikunta on koko kunnan asia -webinaarit:

  1. Tiistai 14.9.2021 klo 15.30 - 18.00 Liikunnan edistäminen kunnissa - toimintaa ohjaava kansallinen, kansainvälinen ja EU-tason sääntely
  2. Tiistai 5.10.2021 klo 15.30 - 18.00 Toimiva yhteistyö liikunnan edistämisessä
  3. Tiistai 9.11.2021 klo 15.30 - 18.00 Valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjaus

Tapahtuman järjestäjät ja yhteistyökumppanit: aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliitto sekä Turun ja Helsingin yliopistot.

Lisätietoja antavat: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, 0295 018 069 ja opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Sari Virta, 0295 330 377.

 

Ohjelma 9.11.2021:

klo 15.30 Tervetuloa koulutussarjan kolmanteen osaan! Sari Virta, opetus- ja       
               kulttuuriministeriö

klo 15.35 Liikuntapoliittiset tavoitteet
              Liikuntapoliittinen selonteko, Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö
              Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen LIPOKOn työ, Esko Ranto, opetus- ja  
              kulttuuriministeriö

    Kommenttipuheenvuoro, Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö

klo 16.20-16.30 tauko

klo 16.30 Valtionhallinnon ohjauskeinot – tulosohjaus, informaatio-ohjaus, resurssiohjaus
               Valtioneuvostotasoinen tulosohjaus ja resurssiohjaus, Sari Virta, opetus- ja 
               kulttuuriministeriö
               Aluehallintovirasto Informaatio-ohjaajana, Matti Ruuska, Itä-Suomen
               aluehallintovirasto
               Liikuntapaikkarakentaminen ja rahoitus, Mikko Helasvuo, opetus- ja
               kulttuuriministeriö

klo 17.10 Kunta-Virveli vuorovaikutteinen visualisionti- ja ennakointityökalu liikuntatiedosta,
              Kati Lehtonen, LIKES

klo 17.30 Kuntien odotukset valtion ohjaukselle ja vuorovaikutukselle: kuntapuheenvuorot

klo 17.45-18.00 Koulutussarjan yhteenveto ja päätössanat