Turvallisesti Digiliikenteessä – miten ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa.

Alkaa: 5.5.2021 9:00
Päättyy: 5.5.2021 11:00
Ilmoittautuminen alkaa: 30.3.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 5.5.2021 10:00
Aihe: Opetus, Nuoriso, Sosiaali, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Koulutuksessa käsitellään seksuaaliväkivaltaa ilmiönä laajasti ja kokonaisuus antaa valmiuksia käytännön työhön. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta erityisesti digitaaliset ympäristöt huomioiden. Kouluttajat avaavat ilmiötä moniammatillisesta näkökulmasta myös tapausesimerkkien avulla. Asiantuntijat käsittelevät ilmiötä kolmen eri tieteenalan näkökulmasta; sosiaalitieteen, käyttäytymistieteen ja oikeustieteen näkökulmasta.

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista ilmiöstä ja toisaalta vahvistaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä laaja-alaisesti opetustoimessa työskenteleville, jotka työssään kohtaavat lapsiin kohdistuvaa häirintää ja seksuaalirikoksia. Koulutukseen osallistujille tarjotaan mahdollisuus konsultoida tarvittaessa Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijoita.

Kouluttajat:

Kouluttajina Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat, joilla pitkää käytännön kokemusta niin lasten suojelusta, kriisityöstä kuin trauman kokeneiden henkilöiden kohtaamisesta ja hoidosta.

Nina Vaaranen-Valkonen, Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija (VTM) Sosiaalipsykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti, lisensoitu TF-CBT, EMDR 1.

Hanna-Leena Laitinen, Yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija (YTM) Sosiaalityöntekijä (mm. lastensuojelu, psykososiaalinen tuki suuronnettomuustilanteissa, kriisityö)

Anna Ovaska, Lainopillinen asiantuntija (LL.B) Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja rikoslaki.

Katariina Leivo, Asiantuntija (MSc), Kehityspsykologia.

Muut tiedot: 

Koulutus tallennetaan ja tallenne lähetetään kaikille osallistujille. Tallenne on katseltavissa kaksi viikkoa tallennelinkin saamisen jälkeen.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Tapahtuman yhteyshenkilö: ICT-pedagogi Simo Marttinen, 0503967645
Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058
[email protected]