Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter - del 2

Alkaa: 19.5.2021 14:00
Päättyy: 19.5.2021 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 26.2.2021 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 11.5.2021 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Med hjälp av alternativa verktyg kan läraren förbättra tillgängligheten i undervisningen och därmed öka elevernas delaktighet och självständighet. För en del elever är kompensatoriska digitala verktyg en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Med stöd av tekniska lösningar och olika alternativa verktyg ökar elevens möjlighet till att läsa, skriva och ta del av information. 

Under det tvådelade webbinariet Digitala läs- och skrivverktyg ger Sonja Haga-Erickson praktiska råd och praktiska tips om hur digital läsning och skrivning kan bli enklare med kostnadsfria funktioner och appar. Sonja är legitimerad talterapeut, som har jobbat med kompensatoriska hjälpmedel i 15 år. 

Kom med på denna tvådelade fortbildning där du får lära dig de inbyggda digitala läs- och skrivverktyg som finns i våra vanligaste operativsystem, textbehandlingsprogram och webbläsare. 

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda. 

Del 1 och 2 hör ihop, men du kan delta i det ena eller båda tillfällena.

Del 1: 5.5.2021 kl. 14:00-15:30 Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om del 1. 

Del 2: 19.5.2021 kl. 14:00-15:00. Digitala verktyg för bättre studieteknik och koncentration. 

PROGRAM DEL 2:

Digitala verktyg för bättre studieteknik och koncentration. 

  • Tips på hur man kan göra webbsidor och pdf-dokument mer lättlästa.  

Mål  

  • Känna till digitala verktyg för bättre studieteknik och koncentration  
  • Förstå hur viktiga kompensatoriska digitala läs- och skrivverktyg kan vara för elevernas lärande, delaktighet och självständighet 
  • Kunna hitta och använda digitala läs- och skrivverktyg 

Målgrupp 
Lärare, speciallärare, studiehandledare, kuratorer, tutorlärare 

Stadium/Verksamhetsform 
Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor

Anmäl dig senast: 11.5.2021  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 
Om programmet:  
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619 

Tekniskt stöd: 
Kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected] , tfn 0295 018 071 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected] , tfn 295 018 021