Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

Alkaa: 8.4.2021 9:00
Päättyy: 8.4.2021 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 8.2.2021 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.4.2021 9:00
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Lappi, Koko Suomi
Järjestäjä: Lapin aluehallintovirasto

Lasten itsesäätelytaidot ovat oleellinen perusta lapsen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Yksi tämän päivän suurimmista haasteista varhaiskasvatuksessa on lasten lisääntynyt levottomuus, heikentynyt impulssikontrolli ja tunteiden säätelyongelmat. Jotta itsesäätelytaitojen ongelmiin voidaan puuttua, tulee varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olla tietämys siitä, miten lasten itsesäätely toimii ja kehittyy. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisiä harjoitteita ja menetelmiä, jotka soveltuvat varhaiskasvatuksen arkeen. Lisäksi koulutuksessa syvennytään tarkastelemaan tutkimusperustaisen tiedon varassa sitä, miten lasten itsesäätelytaidot heijastuvat lasten kohtaamaan arkeen varhaiskasvatuksessa.

Kouluttajana toimii KT Jouni Veijalainen.

Ohjelma: 

9.00                Tervetuloa!

9.00-11.30      Itsesäätelyn määrittely ja osa-alueet
                      Itsesäätelyn merkitys lapsen hyvinvoinnille
                      Itsesäätelyn kehitys biologis-psykologisesta ja sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin

                      Kahvitauko sopivassa välissä

11.30-12.30    Lounastauko

12.30-15.00    Vuorovaikutus ja non-verbaali viestintä
                      Itsesäätelyn tukeminen ja kehittäminen varhaiskasvatusympäristössä
                      Tutkimustulosten esittelyä - miten lasten itsesäätely heijastuu varhaiskasvatuksen arjessa

                      Kahvitauko sopivassa välissä

15.00              Tilaisuuden päätös       

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

Yhteystiedot: 

Lisätietoja koulutuksesta antaa varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Netta Halme, [email protected], +358 295 017 387

Ilmoittaumisen yhteyshenkilönä toimii suunnittelija Marketta Enbuska, [email protected], +358 295 017 380