KAY Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet (5 op)

Alkaa: 16.2.2021 8:00
Päättyy: 14.5.2021 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 29.1.2021 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.2.2021 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Verkko-opiskelu
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 

 

                              

 

”Kehitetään arviointia yhdessä!” -koulutushanke on osana kansallista kuuden yliopiston yhteistä KAARO-verkostoa järjestänyt Itä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen opettajille arviointikoulutusta kolmena päivänä syksyllä 2020. Keväällä 2021 jatkamme arviointikriteerien tarkastelulla. Kevään koulutukseen voi osallistua, vaikkei olisi ollut syksyllä mukana. Tutustu koulutuksiin täällä.

Kolmena kolmituntisena verkkotapaamisena ja niihin liitettyinä tehtävinä järjestettävä ”Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet” -koulutus johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Koulutus antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Oppimateriaalit jaetaan DigiCampuksen Moodlessa ja verkkotapaamiset toteutetaan Zoom-etäkokousohjelmistolla.

Jokaisesta koulusta olisi hyvä olla mukana ainakin 2-3 opettajaa.

Opetushallituksen tukema ja KAARO-verkoston järjestämä koulutus on osallistujille maksuton, ja sen suorittamisesta saa 5 opintopisteen OpenBadge-todistuksen. Tämä ilmoittautuminen on sitova, ja toivomme osallistujien sitoutuvan koulutukseen koko sen keston ajaks

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

  • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöä ja arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa
  • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle
  • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana
  • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana
  • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
  • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille
  • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus
  • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia
  • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

OHJELMA

1. verkkotapaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit: määritelmät, tarkoitus ja toiminta

Oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit: laadinta ja vuosiluokkaistaminen, käyttö ja soveltaminen

2. verkkotapaaminen

oppiainekohtainen kriteerien tarkastelu 

3. verkkotapaaminen

Kokeet ja testit; kirjalliset, suullliset ja toiminnalliset tehtävät: perusteet tehtävien laadintaan, pisteytys, kirjallinen (sanallinen) palaut

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja kriteerien laadinta

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 8.2.2021. 

 

Tervetuloa koulutukseen!

 

Ystävällisin terveisin

Päivi Atjonen, Tarja Tuomainen, Päivi Ruotsalainen, Jaakko Väisänen

Itä-Suomen yliopiston toteuttajatiimi

Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirasti

 

Lisätietoja: 

Linnea Luukkanen, [email protected]

Tarja Tuomainen, [email protected]

Kari Lehtola [email protected]