Uusi koulu IX / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Alkaa: 17.3.2021 9:00
Päättyy: 17.3.2021 15:45
Ilmoittautuminen alkaa: 7.1.2021 10:28
Ilmoittautuminen päättyy: 11.3.2021 23:59
Aihe: Opetus, Nuoriso
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, oppivelvollisuuden laajentaminen ja ennaltaehkäisevä oppilas- ja opiskelijahuolto ovat kantavat teemat vuoden 2021 Uusi koulu –seminaarissa. Seminaari on lisäksi ensimmäinen osa kaksiosaista kokonaisuutta, joka käsittelee hyvin ajankohtaista Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa kokonaisuutta.

Uusi koulu on Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian yhteistyössä toteuttama seminaarisarja, joka nyt ensimmäistä kertaa laajennetaan valtakunnalliseksi tapahtumaksi.

Aika:                      keskiviikko 17.3.2021 klo 9:00 – 15:45

Paikka:                  Verkkototeutus & XAMK-kampus

Päivitetty tieto 5.2.2021. Koronan kiihtymisvaiheesta johtuen tilaisuus on päätetty toteuttaa pelkästään etänä, verkkotilaisuutena. Tilaisuus sisältää myös kuusi työpajaa, joista ilmoittaudutaan kahteen.

Ohjelman toteutuksessa ovat mukana Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, sekä Yhessä eteenpäin! – Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa (ESR) hanke.

 

AIKATAULU

9:00-9:15 Tervetuloa Uusi koulu -seminaariin

Avaussanat: Kari Lehtola & Kirsi Kohonen / Itä-Suomen AVI

Välähdyksiä koulun nuorisotyössä – esitys

9:15-10:00 Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, Juvenia / Nuoska

Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura / Nuoska

10:15-10:45 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen vaikutukset

Piritta Sirviö, hallitusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö

10:45-11:15 Lisävoimaa ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon

Seija Manninen, KT, kasvatusjohtaja / Mikkelin kaupunki

11:15-11:30 Ohjeistukset iltapäivän työpajoihin

11:30-12:30 Lounastauko

12:30 – 13:45 Syventävien työpajojen 1. toteutus

mahdollisuus valita rinnakkaisista työpajoista

14:00 – 15:15 Syventävien työpajojen 2. toteutus

mahdollisuus valita rinnakkaisista työpajoista

15:20 – 15:45 Yhteinen koonti + seminaarin päätös

 

Työpajojen kuvaukset:

 

Työpaja 1 Väkivallan ennalta ehkäisy koulun arjessa

Työpajassa keskustellaan kouluväkivallasta, ja tutustutaan kevyesti Osaamiskeskus Nuoskan toiminnassa kehitettäviin kiusaamisen ehkäisyn malleihin. Väkivalta ja kiusaaminen ovat läsnä koulujen ja oppilaitosten arjessa vuosikymmenistä toiseen, löytäen aina uusia muotoja.

Tule kuulemaan menetelmien kehittäjien ajatuksia, sekä tuomaan omat pohdintasi mukaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn menetelmien kehittämistyöhön.

Työpajan ohjaajat: Heikki Kantonen / Juvenia & Maija Mahon / Vantaan kaupunki

Työpaja 2 Valvontaa vai yhdessä kasvamista? 

Mikä on roolini kasvattajana? Onko asuntola nuorille oppilaitos vai koti? Peruskoulunsa juuri päättänyt 16-vuotias nuori ottaa suuren askeleen itsenäistymisessä muuttaessaan asuntolaan. Miten voimme moniammatillisessa yhteistyössä tukea ja vahvistaa nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia asuntolan toimintaympäristössä sekä nuorisotyön, oppilaitoksen että asuntolan näkökulmasta?

Tule, ylläty ja innostu!

Työpajan ohjaajat: Maria Käkelä / Saku ry & Mervi Hotokka / Juvenia, Yhessä eteenpäin! -hanke

Työpaja 3 Kasku -Kasvatuskumppanuus –malli

Kasvatuskumppanuus (Kasku) -toiminta tarjoaa opettajalle ja ohjaajalle mallin työparina työskentelyyn. Työpari suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi ryhmälle keskustelevia ja oppilaslähtöisiä tunteja. Menetelmä sopii hyvin yläkoulun ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien ryhmien kanssa työskentelyyn, joissa nuoret kohtaavat uudenlaisia haasteita.

Tule tutustumaan turvallisuuden tunnetta kasvattavaan menetelmään, jolla saa oppilaat luottamaan sekä koulun aikuisiin, että toisiin oppilaisiin.

Työpajan ohjaaja: Heikki Korhonen / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Työpaja 4 Kaverituen malli nuorten hyvinvointia tukemassa

Mitä nuoren olisikaan tärkeää huomioida, kun tukee kaveria haastavassa tilanteessa? Millaisia taitoja hän tarvitsee? Milloin on hyvä kääntyä aikuisen puoleen? Miten ottaa huoli puheeksi?

Kaverituen malli on neljän oppitunnin pituinen kokonaisuus, joka on kehitetty työvälineeksi yläkouluihin nuorisotyöhön ja työparityöskentelyyn. Työpajassa saat maistiaisia yläkouluille suunnatusta Kaverituen mallista sekä siihen liittyvistä työvälineistä.

Työpajan ohjaaja: Marja Snellman-Aittola / MIELI Suomen mielenterveys ry

Työpaja 5 Muuttuvaa koulunuorisotyötä vai nuorisotyötä koulussa

Nuorisotyön on jalkautunut laajasti kouluun viimeisen 10 – 15 vuoden aikana. Tehtävä työ on hakenut muotojaan ja tällä hetkellä eletään tämän työmuodon kehittyneintä hetkeä. Miltä siis koulunuorisotyö näyttää nyt? Miltä koulunuorisotyön tulisi näyttää jatkossa?

Tule piirtämään työpajaan kuvaa siitä, millä tavoin nuorisotyö on hakenut ja tulee hakemaan paikkaansa koulun moniammatillisessa työyhteisössä. Näkökulmia maalaillaan niin nuorisotyön ammatillisuuteen, profession luonteeseen kuin myös osaamisperustaan.

Työpajan ohjaaja: Pekka Penttinen / Xamk

Työpaja 6 Open mic – Onnistumisia ennaltaehkäisevässä yhteisöllisessä opiskelijahuollossa

Tervetuloa kertomaan lyhyt tarinasi onnistuneesta kouluissa, oppilaitoksissa tai oppilaitoksen asuntolapalveluissa tehdystä yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä.  Voit puhua nuorisotyön ja opiskeluhuollon moniammatillisen yhteistyön hyvistä käytännöistä, tai kertoa kokemuksesi ennalta ehkäisevän ja yhteisöllisen opiskeluhuollon työstä opiskelijan roolissa. Tilaa on hassuja sattumuksia kuvaaville kertomuksille.

Osaamiskeskus Nuoska kerää mukaan kuultuja ja koettuja esimerkkejä, joiden lisäksi voit kertoa omat vapaamuotoiset onnistumisen terveisesi!

Työpajan ohjaaja: Sanna-Mari Pöyry / Juvenia

Tapahtuman www-sivut