Registrering av privat småbarnspedagogik - en nätkurs

Alkaa: 1.11.2021 9:00
Päättyy: 31.12.2021 23:59
Ilmoittautuminen alkaa: 29.9.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Verkko-opiskelu
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Registrering av privat småbarnspedagogik - en nätkurs

En privat serviceproducent ska innan verksamheten inleds eller ändras lämna en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten i den kommun där servicen produceras. Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten inleds, ansvarspersonen byts eller någon annan väsentlig förändring sker. Anmälan lämnas in till det kommunala organ som handhar ärenden om småbarnspedagogik i den kommun där verskamheten produceras.

Då den kommunala tillsynsmyndheten har godkänt anmälan med dess bilagor och inspekterat det privata daghemmet, skriver tjänstemannen sitt utlåtande, undertecknar anmälningsblanketten och skicka den med samtliga bilagor till regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket registrerar serviceproducenten och serviceställena ifall de upppfyller de krav som lagen om småbarnspedagogiken förutsätter.

För nätkursen används plattformen Easygenerator. Då du anmäler dig till kursen via Lyyti får du länken till nätkursen. Du behöver inte logga in för att avlägga kursen, utan du kan hoppa över steget och starta anonymt, längst ner på ingångssidan. Vill du skapa ett inloggningsnamn kan du logga in och fortsätta kursen på en annan enhet, vilket du inte kan som anonym. Du kan avlägga kursen så många gånger du vill och i den ordning du önskar.

Kursen behandlar hur anmälan av privat småbarnspedagogik ska göras steg för steg. Kursinnehållet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarspersoner:
överinspektör Malin Eriksson, 0295 018 618
ylitarkastaja Taru Terho, 0295 018 814
ylitarkastaja Ulla Soukainen, 0295 018 057

Kontaktperson gällande anmälningar
koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058

[email protected]