Varhaiskasvatuksen ja opetuksen valmiussuunnitelmat kuntoon!

Alkaa: 10.10.2023 13:00
Päättyy: 10.10.2023 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 30.8.2023 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.10.2023 15:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksena paikallista valmiussuunnitelma työtä tukevan webinaarin.

Kunnan opetus-/sivistystoimen tehtävänä on laatia valmiussuunnitelman, jossa selvitetään mm. häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaikutukset tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaamisen toimenpiteet ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

Koulutuksessa esitellään aluehallintovirastossa valmistellut kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien järjestämän varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen varautumiseen tehdyt valmiussuunnitelmapohjat, jotka löytyvät seuraavan linkin takaa. Valmiussuunnitelman pohjat löytyvät Valmiussuunnittelu - Opetus ja kulttuuri - Tehtävämme - Tietoa meistä - Aluehallintovirasto - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus

13.10 Kansallinen ja alueellinen riskiarvio sekä alueellinen varautumistyö, Eemil Stigman Pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

13.45 Kunnan puheenvuoro valmiussuunnitelman merkityksestä varhaiskasvatuksessa ja   opetuspalveluissa, Turvallisuuden tunnustuspalkinnon saanut Arja Korhonen, Järvenpään opetusjohtaja

15.00 AVIn valmiussuunnitelmapohjat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen varautumiseen, lakimies Thomas Sundell, Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto

Aluehallintovirastojen lakisääteisenä tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueilla. Tehtävään liittyy yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa aluehallintovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön aluehallintoviranomaisena. Tähän työhön sisältyy opetustoimen ja varhaiskasvatuksen asiat. Aluehallintovirasto myös kokoaa ja raportoi tarvittaessa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen ajankohtaista tilannekuvaa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Käytännön vastuu opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toimivuudesta on kunnilla ja opetuksen järjestäjillä. Häiriö- tai poikkeustilanteissa opetusta ja varhaiskasvatusta on pyrittävä jatkamaan mahdollisimman normaalina.

Tilaisuus on maksuton

yhteystiedot: Satu Kilpinen ([email protected] )