Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan

Alkaa: 15.11.2023 13:00
Päättyy: 15.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 9.8.2023 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2023 13:05
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

 

Kasvattajilla ja muilla ihmisosaajilla on oltava riittävästi itsetuntemusta ja kehotietoisuutta, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja kykenevät tarjoamaan lapselle riittävän kannattelevaa läsnäoloa omilla vireys- ja tunnetilojen säätelytaidoillaan. Tarvittaessa heidän on saatava tähän pedagogista ja kollegiaalista tukea sekä  työnohjausta, jotta he voivat tehdä työtään laadukkaasti. Ihmisosaajien oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä.

Koulutusiltapäivän teemoina ovat puheeksiottamisen ja toivon kulttuuri sekä turva, myötätunto, työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat kasvattajien itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Traumatietous yhdistettynä positiiviseen pedagogiikkaan avaa ymmärrystä arkisiin ilmiöihin, kuten ihmisten välisen yhteyden kokemuksen tärkeyteen.

Se sisältää teoriatietoa traumainformoidusta työotteesta (ACE-tutkimukset, traumatietous, miten trauma vaikuttaa aivojen ja hermostonkehitykseen, traumojen ylisukupolvisuus, kansainväliset traumainformoidut mallit). Koulutus tarjoaa myös kosketusta kokemuksellisiin harjoituksiin.
‍Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen sekä tietokirjaa Yhteinen mieli - Traumatietoisuutta mielenterveystyöhön (Basam Books 2020, 2022) sekä kouluttajien yhdessä kehittämää koulutusmaterialia.

Jos osallistujilla on toiveita joidenkin teemojen esilleottamisesta tai syventämistä, niin niitä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Koulutus on johdantokoulutus kolme osaiseen jatkokoulutukseen, joiden teemana ovat TURVA, MYÖTÄTUNTO JA LUOVUUS. Nämä toteutetaan alkuvuodesta 2024.
 

Kouluttajat:

Minna Katajamäki, lastentarhanopettaja, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, nepsyvalmentaja

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia), hammaslääkäri, tietokirjailija, traumakouluttaja

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

 
Opettajat, koulunkäynninohjaajat, oppilashuollon ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset
 

Muut tiedot: 

 
Koulutus on maksuton. Webinaari tallennetaan ja tallenne on mahdollista tilata katseltavaksi vuoden 2023 loppuun saakka.
 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

 
Simo Marttinen, ICT-pedagogi
+358 50 396 7645
 
Ilmoittautumiset:
Pirjo Jämsen-Ahonen, suunnittelija