Luonto oppimisympäristönä

Alkaa: 1.11.2023 12:30
Päättyy: 8.11.2023 14:00
Ilmoittautuminen alkaa: 24.5.2023 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 1.11.2023 12:40
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Luonto oppimisympäristönä, fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisen ja mm. kulttuurisena tilana, voi parhaimmillaan toimia koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja pedagogiikan laadun kehittäjänä. Lisäämällä lähiluonnossa toimimista varhaiskasvatuksessa kokonaishyvinvointi lisääntyy ja pedagoginen ote kehittyy. Ohjaavat asiakirjat (VASU 2022, EOPS 2014, Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma 2021) tukevat  oppimisympäristöjen laajentamista lähiluontoon sekä kannustavat mm. tutkivaan ja osallisuutta kehittävään toimintaan. Luontoyhteyden kautta rakennetaan kunkin yksilön minäkuvaa luonnon monimuotoisuuden turvaajana ja tulevaisuutemme hyvinvoinnin ylläpitäjänä. 

Webinaarissa paneudutaan ajankohtaiseen tietoon luonnon tarjoumista oppimisympäristönä sekä saadaan konkreettisia vinkkejä lapsiryhmän toimintaan. Webinaari on jaettu kahteen osaan 1.11.2023 klo 12.30 - 14.00 sekä 8.11.2023 klo 12.30 - 14.00.  Osallistujien odotetaan osallistuvan molempiin. Webinaarien väliin osallistujille annetaan pieni välitehtävä toteutettavaksi oman lapsiryhmän kanssa.

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Ulla Soukainen
Sammy Järnström (ilmoittautumisten yhteyshenkilö)

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]