Dialogitaitaja - välineitä dialogitaitojen oppimiseen

Alkaa: 2.11.2023 14:00
Päättyy: 2.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 11.5.2023 11:00
Ilmoittautuminen päättyy: 2.11.2023 13:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Dialogitaitaja - välineitä dialogitaitojen oppimiseen

2.11.23 klo 14-16 (Teams)

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
 
Kyky rakentavaan keskusteluun nähdään tärkeänä, mutta usein myös haastavana erityisesti katsomuksellisissa kysymyksissä. Julkisessa keskustelussa kannat helposti polarisoituvat ja sosiaalisen median keskustelukulttuuri haastaa dialogisuutta uudella tavalla.
Dialogitaitoja voi oppia ja niillä on myönteinen vaikutus oppimiseen ja hyvinvointiin.
 
Pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan edistää moniäänistä ilmapiiriä sekä tukea laajemmin katsomusten ja kulttuurien välistä dialogia sekä harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Dialogitaitaja-koulutuksesta saat tietoa dialogisesta opetuksesta ja dialogitaitojen oppimisesta sekä pedagogisen materiaalin näiden käytännönläheiseen harjoitteluun erilaisten ryhmien kanssa.  Harjoitukset ja työtavat ovat sovellettavissa useisiin oppiaineisiin. 
 
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
 
Koulutuksen vetäjinä toimivat STEP-koulutuksen kouluttajat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa.

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]