De yngsta barnen inom småbarnspedagogiken

Alkaa: 19.9.2023 13:00
Päättyy: 19.9.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 15.5.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 15.9.2023 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Syftet med småbarnspedagogiken är att främja en helhetsmässig uppväxt, lärande, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling. Vi ska ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Hur genomför man detta med de allra yngsta barnen? 

I arbetet med de yngsta barnen går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara ”här och nu”, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. Under föreläsningen får du bland annat exempel på hur pedagoger kan ta till vara de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen. 

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef.  
Hon är också författare till böckerna De yngsta barnen och läroplanen, De yngsta barnen och undervisningen och De yngsta barnen och värdegrunden.
 


Program

13.00-13.05 Inledning 
13.05-14.35 Lena Edlund 
14.35-14.45 Paus
14.45-15.30
Reflektiva diskussioner i små grupper
 
15.30-16.00 Sammanfattning av gruppernas arbete och avslutning 

 

Målgrupp
Personal inom småbarnspedagogik

Stadium/Verksamhetsform
Småbarnspedagogik, Förskola

Anmäl dig senast 15.9.2023.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

 


Kontakt

Om programmet
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764