Att hantera känslor i arbetet. Emotionell kompetens för ett hållbart arbetsliv i skolan

Alkaa: 18.4.2023 14:00
Päättyy: 18.4.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 13.1.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 14.4.2023 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Lärare upplever i arbetslivet flera utmaningar, såsom tidspress och elevers svåra situationer, vilka medför psykosocial belastning. Att bemöta elever likväl som föräldrar i utmanande situationer är inte lätt, och man vet inte alltid hur man ska handskas med känslorna som då uppstår.  

I denna interaktiva workshop diskuterar vi emotionell kompetens i arbetet. Med stöd av Karen Healys CSCE-modell utökar vi förståelsen för vad som kan ligga bakom känslor och hur man kan hantera en situation där känslorna eskalerar. Vi presenterar modellen och funderar tillsammans i smågrupper hur vi kan kommunicera tillförsikt, lugn och icke-reaktivitet, hur vi kan uppnå fysisk och emotionell trygghet, främja kollaborativ kommunikation och handlingskraft.  

Workshopen utförs på distans via Teams. Vi kommer att arbeta i smågrupper och deltagarna får diskutera tillsammans. Delta från ett utrymme där du kan ha kameran på och diskutera ostört med de andra deltagarna! 

Välkomna! 

Utbildare: Marina Bergman-Pyykkönen, universitetslärare i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Vasa och Veronica Salovaara, forskardoktor vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet 

 

Målgrupp: Lärare, speciallärare, elevhandledare och övrig personal i åk 7-9  

Anmäl dig senast: 14.4.2023

Kontakt

Om programmet: överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618

Om anmälan och annullering: planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021