Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 3. ja 4. luokilla Varga-Neményi -menetelmän avulla

Alkaa: 13.2.2023 9:00
Päättyy: 14.2.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 12.12.2022 23:00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.2.2023 9:10
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus

Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi.

Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän pitkän koulutuksen, mutta päivään voi osallistua ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada sekä menetelmään ensituntumaa, että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Koulutuksen sisältö

Perehdytään matematiikan oppimisen keskeisimpiin sisältöihin erityisopetuksen näkökulmasta vuosiluokilla 3 - 4. Sisältöinä ovat päässälaskustrategiat ja analogiat yhteen- ja vähennyslaskussa, kertolaskun käsite ja kertotaulujen oppiminen, kymmenjärjestelmä ja pyöristäminen, yhteen- ja vähennyslasku allekkain, keskeisimmät mittayksiköt kokemuksellisesti ja mittayksiköiden ankkuroiminen.

Kouluttaja 

Mirva Krajushkin, KM, erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja.
Mirva työskentelee yhtenäisessä peruskoulussa luokilla 1-9 laaja-alaisena erityisopettajana ja toimii Varga-Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen asiantuntijana. Vuosien kokemus matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten parissa on auttanut ymmärtämään, miksi kaikilla pitäisi olla oikeus oppia matematiikkaa. Alkuopetuksessa annettu tuki vaikuttaa matematiikan oppimiseen läpi koko peruskoulun.

Muut tiedot

Koulutustilaisuus järjestetään etätapahtumana Teamsin kautta.
Koulutus on maksuton eikä sitä tallenneta.

Vastuutahot ja järjestäjät

Suunnittelija Pirjo Jämsen-Ahonen, 0295 018 545
ICT-pedagogi Simo Marttinen, 
0503967645

[email protected]