Myndighetstillsyn inom småbarnspedagogik

Alkaa: 7.2.2023 9:00
Päättyy: 7.2.2023 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 13.12.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 3.2.2023 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll                  

Regionförvaltningsverkens arbetarskydd, miljö- och hälsoskydd och småbarnspedagogik ordnar i samarbete fortbildning för ledningen och förmännen inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken, arbetarskyddsaktörerna och hälsoskyddsmyndigheterna. Temat för fortbildningen är myndighetstillsynen inom småbarnspedagogiken. 

Under fortbildningen går man närmare igenom tillsyns- och inspektionsverksamheten inom småbarnspedagogiken, de fenomen som framkommit i tillsyns- och inspektionsverksamheten och olika tillsynsmyndigheters roll och uppgifter i tillsyns- och inspektionsverksamheten inom småbarnspedagogiken. 

En fortbildning med samma innehåll ordnas på finska 31.1.2023 kl. 9.00–12.00. 

Under fortbildningen går man igenom frågor som deltagarna sänt på förhand. Frågorna kan skickas senast 3.2.2023 antingen i samband med anmälan med en anmälningsblankett eller per e-post [email protected].  

Fortbildningen bandas inte. 

Fortbildare är 

Inspektör Annika Nyman-Koskinen och Petra Penttinen, arbetarskydd 

Överinspektör Noora Lohi, småbarnspedagogik  

Överinspektör Pia Ratilainen, miljö- och hälsoskydd

 

Program

9.00-9.05 Inledning
9.05-9.50 Arbetarskyddsförvaltningen, inspektör Annika Nyman-Koskinen och inspektör Petra Penttinen 
  Paus 5 min 
9.55-10.40 Miljö- och hälsoskydd, överinspektör Pia Ratilainen
  Paus 5 min
10.45-11.30 Småbarnspedagogik, överinspektör Noora Lohi
11.30-12.00 Frågor och svar

 

Målgrupp
Personal inom småbarnspedagogik, Administrativ personal, Ledande tjänstemän

Stadium/Verksamhet
Småbarnspedagogik, Förvaltning

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.   

 

 


Kontakt 

Om programmet
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642

Tekniskt stöd
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764