Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi II (VKF II) aluetilaisuudet, Rovaniemi

Alkaa: 23.2.2023 9:30
Päättyy: 23.2.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 23.11.2022 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2023 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Koko Suomi
Paikka: Rovaniemi
Järjestäjä: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

       

Tapahtuman kuvaus: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti lokakuussa 2021 Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi II (VKF II) kehittämään varhaiskasvatuksen koulutuksia (toinen aste, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, täydennyskoulutuksen toimijat, opiskelijat ja työelämä) ja niiden yhteistyötä sekä tukemaan 2030 voimaan tulevan päiväkotien ammattirakenteen toteuttamista. VKF II jatkaa kehittämistyötä ja toimeenpanee VKF I laaditun kehittämisohjelman toimenpiteitä (kehittämissuosituksia) vuoden 2023 loppuun mennessä. Kehittämisohjelman toimeenpanoa edistetään ja työstetään foorumin neljässä jaostossa ja ohjausryhmässä sekä järjestettävissä aluetilaisuuksissa.

Lisätietoa: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM005:00/2019

Helmikuussa 2023 järjestetään seitsemän aluetilaisuutta. Tarkoituksena on saada tietoa ja näkemyksiä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä kyseisellä alueella sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutukseen liittyvistä alueen kehittämisen tarpeista, hyvistä käytännöistä ja ominaispiirteistä. Tilaisuuksien antia tullaan hyödyntämään varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelman toimeenpanossa.

Tapahtuman kohderyhmä: 

Tilaisuus on tarkoitettu alueella erityisesti varhaiskasvatuksen koulutusasioiden parissa toimiville perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäjille ja toteuttajille sekä varhaiskasvatuksen kunnallisille järjestäjille ja yksityisen toiminnan tuottajille.

Paikka: Lapin aluehallintoviraston juhlasali, Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
 
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2023.

Ohjelma: 

9:30 - 10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

10:00 Tilaisuuden avaus
Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi II tavoitteiden ja toiminnan esittelyä, foorumin puheenjohtaja Leena Halttunen

10:20 - 10:40 Katsaus alueen varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja koulutuksiin, varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Netta Halme, Lapin aluehallintovirasto                    

10:40 - 11:00 Varhaiskasvatuksen järjestäjän näkemyksiä alueen varhaiskasvatuksen nykytilasta ja tarpeista ja miten niihin voitaisiin vastata koulutuksen keinoin
Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornion kaupunki 
                                                 
11:00 - 11:30 Johdatusta iltapäivän työpajatyöskentelyyn: Puheenvuoroja jaostotyöskentelyssä nousseista kysymyksistä ja toiveista työpajatyöskentelyyn.

11:30 - 12:30  Lounastauko (omakustanteinen)

12:30  Työpajatyöskentely  
(Kahvi työskentelyn lomassa)                     

14:30 Työpajatyöskentelyn tuloksien esittelyä ja jatkotoimista sopiminen

15:30 Tilaisuuden yhteenveto              

16:00 Tilaisuuden päätös

Muut tiedot:

Tilaisuutta ei tallenneta. Osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa itse mahdollisista ateria-, matka- ja majoituskuluista. 

Vastuuhenkilöt:

Varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Netta Halme
Ilmoittautumisen yhteydenotot suunnittelija Sari Karonen
[email protected]