Regionala tillställningar för Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken II (VKF II)

Alkaa: 9.2.2023 9:30
Päättyy: 9.2.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 23.11.2022 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 1.2.2023 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Koko Suomi
Paikka: Tampere
Järjestäjä: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

       

Syftet med tillställningarna:

I oktober 2021 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken för en andra mandatperiod (VKF II) för att utveckla utbildningarna inom småbarnspedagogiken (andra stadiet, yrkeshögskolorna och universiteten, aktörer inom fortbildningen, studerande och arbetslivet) och samarbetet mellan dessa samt för att stödja genomförandet av den yrkesstruktur för daghem som träder i kraft 2030. Under den andra mandatperioden är avsikten att fortsätta utvecklingsarbetet och genomföra åtgärderna (rekommendationerna för utveckling) i det utvecklingsprogram som tagits fram under den första mandatperioden före utgången av 2023. Genomförandet av utvecklingsprogrammet främjas och bearbetas i forumets fyra sektioner, i forumets styrgrupp och vid de regionala tillställningarna.

Mer information: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM005:00/2019 (på finska)

I februari 2023 ordnas sju regionala tillställningar. Syftet är att få information om och synpunkter på samarbetet mellan anordnare av småbarnspedagogik och utbildning inom regionen i fråga samt på regionens utvecklingsbehov, goda praxis och särdrag i anslutning till grundutbildningen och fortbildningen inom småbarnspedagogiken. Utbytet från tillställningarna utnyttjas vid genomförandet av utvecklingsprogrammet för utbildningarna inom småbarnspedagogiken.

Målgrupp för tillställningen:

Tillställningen är avsedd särskilt för dem som anordnar och genomför grundutbildning och fortbildning och arbetar med utbildningsfrågor inom småbarnspedagogiken samt för kommunala anordnare av småbarnspedagogik och producenter av privat verksamhet.

Plats: Valtatie 30, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tammerfors

Anmälan ska lämnas in senast den 1.2.2023.

Program: 

9:30 - 10:00 Anmälan och morgonkaffe

10:00 Tillställningen öppnas
Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken II - presentation av mål och verksamanhet, forumets ordförande Leena Halttunen

10:20 - 10:35 Översikt över personalen och utbildningarna inom småbarnspedagogiken i regionen, överinspektör för bildningsväsendet Noora Lohi                  

10:35 - 11:05 Synpunkter från en anordnare av småbarnspedagogik på nuläget och behoven inom småbarnspedagogiken i regionen och hur de kan tillgodoses genom utbildning,
Chef för småbarnspedagogiken Matilda Engström, Jakobstad och Ledande daghemsföreståndare Elli Nylund, Esbo    
                                                 
11:05 - 11:30 Introduktion till eftermiddagens workshoppar: Anföranden gällande frågor som kommit upp i sektionsarbetet och önskemål för workshopparna

11:30 - 12:30 Lunch (på egen bekostnad)

12:30 Workshoppar
(kaffeservering under arbetets gång)              

14:30 Presentation av resultaten från workshopparna och överenskommelse om fortsatta åtgärder

15:30 Sammanfattning av tillställningen           

16:00 Tillställningen avslutas

Annan information:

Evenemanget spelas inte in och den är avgiftsfri. Deltagaren svarar själv för eventuella måltids-, rese- och inkvarteringskostnader.

I samband med anmälan kan du beställa lunch på förhand. Priset på lunchen är 11,70 €.

Kontakt:

Överinspektör för bildningsväsendet Noora Lohi
Mer information om evenemanget
: planerare Jirka Sabel
[email protected]