S2-opetus, muun opetuksen tuki ja oman äidinkielen opetus sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö

Alkaa: 7.12.2022 13:30
Päättyy: 7.12.2022 16:30
Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 7.12.2022 11:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

S2-opetus, muun opetuksen tuki ja oman äidinkielen opetus sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Opetuksen päämääränä S2-opetuksessa sekä muun opetuksen tuessa omalla äidinkielellä tai suomeksi on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Oma kieli, äidinkieli, on sydämen, tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oma äidinkieli sekä suomen oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Koulussa voidaan antaa oman äidinkielen tai ylläpitokielen opetusta perusopetusta täydentävänä opetuksena.

Tutustumme koulutuksessa S2-opetuksen, muun opetuksen tuen ja oman äidinkielen/ylläpitokielen opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja järjestämistapoihin. Yhtenä esimerkkinä tutustumme S2-opetukseen arabian kielen, kulttuurin ja koulujärjestelmän näkökulmasta ja havainnollistamme muun muassa kirjoittamisen, ääntämisen ja puhumisen eroavaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haasteita Suomeen tulleille oppilaille.

Kerromme myös Joensuun mallin mukaisesta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Yhtenä keskeisenä asiana on, miten opettaja ja muu kouluhenkilöstö voi ohjata ja tukea eri maista ja taustoista tulevia oppilaita ja perheitä. Koulutuksesta saa Joensuussa kehiteltyjen käytännön malleja sekä materiaaleja, jotka ovat käytettävissä eri kieli- ja kulttuuriryhmille.

Linkkivinkkejä tutustuttavaksi:

Tutustu Joensuussa kehiteltyihin malleihin ja materiaaleihin:
http://mahdollisuuksienmatkalaukut.blogspot.com/

Mahdollisuuksien Matkalaukut-YouTube
https://www.instagram.com/mahdollisuuksienmatkalaukut/?hl=fi
https://www.instagram.com/jukolan_pikkuvalot/
https://linktr.ee/rankidsry

Kouluttajat:

  • Sanna Kaari, valmistavan opetuksen opettaja ja S2-opetuksen tuki, Joensuun kaupungin koulutuspalvelut
  • Rachid Oudderk, oman äidinkielen ja muun opetuksen tuen opettaja, Joensuun kaupungin koulutuspalvelut
  • Maria Pikkarainen, palvelupäällikkö, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, Joensuun kaupungin koulutuspalvelut, teatteripedagogi, monikulttuurinen teatteriyhdistys Rankids

Henkilökohtainen osallistumislinkki webinaariin lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuus tallennetaan osittain. Tallenne lähetetään ilmoittautuneille tilaisuuden jälkeen, tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Webinaari on osa kolmen koulutuksen sarjaa:

  • 21.11.2022   Kieli ja kulttuuritietoinen toimintamalli ja tuki -- webinaari oppilashuollon henkilöstölle sekä moniammatillisille toimijaryhmille
  • 24.11.2022   Perusopetuksen valmistavan opetuksen perusteet sekä käytännön malleja ja materiaaleja
  • 7.12.2022   S2opetus, muun opetuksen tuki ja oman äidinkielen opetus sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö

Lämpimästi tervetuloa!

Johanna Albert, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Mari-Annika Hemmi, opetustoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto