Motivaatiokaupunki - digitaalinen koulutuspalvelu erilaisten oppijoiden huomioimiseen ; 3-osainen webinaarikoulutus

Alkaa: 1.2.2023 14:00
Päättyy: 13.4.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 23.10.2022 16:00
Ilmoittautuminen päättyy: 26.1.2023 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Motivaatiokaupunki - digitaalinen koulutuspalvelu erilaisten oppijoiden huomioimiseen

Motivaatiokaupunki on kouluille kunnille, hankkeille ja yksittäisille opettajille rakennettu digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa opettajille tietoa ja käytännön työkaluja erilaisten oppijoiden ja heidän motiiviensa huomioimisessa opetuksessa ja arvioinnissa.

Motivaatiokaupungin vahvimpana taustateoriana on Steven Reissin motivaatioteoria elämän 16 perustarpeesta, jotka ovat ihmisillä samat, mutta jotka ilmenevät eri ihmisissä eri intensiteetillä.

Olennainen kysymys ei ole se, onko joku motivoitunut vai ei. Olennaista on, mikä ihmistä motivoi. Erilaisia motiiveja ja perustarpeita huomioimalla opetuksessa ja arvioinnissa voidaan rakentaa erilaisia oppijoita huomioivia opintoja, ja siten mahdollistaa opiskelijoille mielekäs
ja motivoiva eteneminen opinnoissa.

Koulutuksen järjestää Itä-Suomen aluehallintovirasto. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä SnellmanEDUn ja Riikka Salmisen kanssa.

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen aineenopettajina toimivat.

(Koulutuksen esimerkit ovat lukio-opetuksesta.)

Toteutus

Koulutus toteutetaan digitaalisessa oppimisympäristössä. Lisäksi siihen liittyy kolme reaaliaikaista verkkotapaamista:

1) JOHDANTOLUENTO ke 1.2.2023 klo 14-16 (ei osallistumisrajoituksia)

Johdantoluento käynnistää Motivaatiokaupunki-palvelun taustoittamalla
motivaation merkitystä opiskelumenestykselle ja -hyvinvoinnille. Luennolla
tarkastellaan Reissin motivaatioteoriaa pedagogisesta näkökulmasta ja siten tarjotaan jo palvelun alussa useita näkökulmia erilaisten oppijoiden huomioimiseen opetuksessa ja arvioinnissa.

2) TYÖPAJA A ke 15.2.2023 klo 14-16 (max. 30 osallistujaa)

Pakohuoneet ja mysteerit opetuksen ja arvioinnin rikastajina  
Työpajassa sukelletaan pakohuoneiden ja mysteerien maailmaan. Tapaamisessa tarkastellaan pakohuoneiden mahdollisuuksia opiskelumotivaation ja erilaisten oppijoiden huomioimisessa lukio-opetuksessa ja -arvioinnissa. Tapaamisessa osallistujat pääsevät myös   käytännön työhön oman digitaalisen pakohuoneen
rakentamisessa.    

3) TYÖPAJA B to 13.4.2023 klo 14-16 (max. 30 osallistujaa)

Oppimispolut motivaation lisäämisen ja eriyttämisen mahdollistajina  
Työpajassa käsitellään oppimispolkujen mahdollisuuksia erilaisten oppijoiden huomioimisessa lukio-opinnoissa ja -arvioinnissa. Oppimispolut ovat opettajan luomia rakenteita, jotka eriyttävät eritasoisia ja erilaisin tavoitteiden lukio-opintoja suorittavia opiskelijoita. Myös pelillisyydellä voidaan rikastaa oppimispolkuja. Tapaamisessa mietitään oppimispolkujen rakentamista käytännön näkökulmasta ja osallistujat pääsevät aloittamaan oman oppimispolun rakentamisen.    

 ***

Koulutukseen kuuluva toteutussuunnitelma ohjaa ja opastaa Motivaatiokaupungin käyttöön siten, että toteutus olisi pedagogisesti järkevä ja opettajien työssä jaksamisen huomioiva. Toteutussuunnitelman tavoite on, että Motivaatio-kaupungista saatava hyöty ja vaikuttavuus olisi palvelun käytön aikana mahdollisimman suuri.

Koulutus toteutetaan digitaalisella alustalla, josta opettajat löytävät tuekseen videoiden muodossa olevia luentoja ja ohjeita. Videot pohjustavat teorian ja yksityiskohtaisten käytännön esimerkkien avulla monenlaisia opetus- ja arviointitapoja, jotka auttavat huomioimaan erilaisia oppijoita.

***

Tutustu lisää Motivaatiokaupunkiin:

https://www.opettajariikkasalminen.com/motivaatiokaupunki/   

 

Osaamistavoitteet

Koko koulutuksen opiskeltuaan osallistuja osaa

  • Antaa opettajille työkaluja huomioida eri tavoilla motivoituvia oppijoita sekä opintojaksojen toteutuksen että arvioinnin näkökulmasta.
  • Lisätä opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia.
  • Vähentää alisuorittajien sekä koulupudokkaiden määrää lukioissa. Huomioida opettajien yksilöllisyys ja hyvinvointi opetuksessa ja arvioinnissa.

Suoritusmerkki    

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta osallistujalle myönnetään 1 opintopisteen laajuinen, sähköinen Open Badge -osaamismerkki, joka toimii todistuksena koulutuksesta.

Hyväksytty suoritus edellyttää    
 1) Osallistumisen kaikkiin koulutustapaamisiin    
 2) Vähintään kolmen koulutusvideon katsomisen digitaalisesta Motivaatiokaupungista    
 3) Yhden arviointi-/opetusmenetelmän suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin.

Koulutuksen voi suorittaa (ilman suoritusmerkkiä) myös kokonaan itsenäisesti, mutta reaaliaikaiseen johdantoluentoon ja työpajoihin osallistuminen on suositeltavaa.

Koko koulutuskokonaisuuden maksimiosallistujamäärä on 30 henkilöä.  
Huom! Johdantoluentoon osallistujamäärää ei rajoiteta eikä siihen osallistuminen edellytä osallistumista koulutuksen muihin osioihin. Sen yhteydessä tai jälkeen voi vielä ilmoittautua työpajoihin (jos tilaa on).

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja voit hyvin muuttaa jälkeenpäin; esim. voit ilmoittautua vasta myöhemmin (johdantoluennon jälkeen) työpajoihin (jos tilaa vielä on).

> Saat heti ilmoittautumisesi jälkeen vahvistusmeilin: säilytä meili; meilissä on mm. linkit "muokkaa tietojasi" ja "peruuta ilmoittautuminen", joista pääset muuttamaan osallistumistietojasi.

Ilmoittautumiset johdantoluentoon viimeistään tors. 26.1.2023 klo 16 mennessä alla olevan linkin kautta.

Kouluttaja:

Riikka Salminen on kouluttaja yrityksessä Educated by Riikka sekä maantieteen, biologian ja terveystiedon lehtori Kuopion klassillisessa lukiossa.
www.opettajariikkasalminen.com

Vastuuhenkilö ja lisätiedon antaja:

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

puh. 040 505 0740 tai [email protected]