Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen hakuinfo

Alkaa: 30.11.2022 13:00
Päättyy: 30.11.2022 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 19.10.2022 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2022 16:15
Aihe: Liikunta
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset ovat haettavissa 25.11.2022–30.12.2022 klo 16.15. Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Aluehallintovirastot järjestävät avustushausta valtakunnallisen hakuinfo -webinaarin, jossa kerrotaan valtionavustamisen perusteista, rahoituksesta ja tulevaisuudesta sekä tietoa valtionavustuksen hakemisesta. Osallistujien on mahdollista esittää kysymyksiä avustushausta tilaisuuden aikana sekä ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjelma: 

13.00 Tilaisuuden avaus, liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona ja ylitarkastaja Jarkko Rantamäki

13.10 Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustamisen perusteet, rahoitus ja tulevaisuuden näkymät, rakennusneuvos Mikko Helasvuo, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.50 Valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2023, liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona ja ylitarkastaja Jarkko Rantamäki.
- Sähköinen asiointi
- Hankkeen rahoitus ja luvitus
- Hankesuunnitelma
- Rakennustekniset asiakirjat
 
15.00 Kysymykset ja keskustelu

Muut tiedot: 

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuus on pääasiassa suomenkielinen. Tilaisuuden esitysmateriaali on mahdollista tilata ruotsin kielellä ilmoittautumisen yhteydessä. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätietoja antavat:

Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, Lapin aluehallintovirasto
Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 
Tilaisuuden ilmoittautumiseen liittyvät yhteydenotot:
Suunnittelija Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 
Sähköpostit ovat muotoa [email protected]
 

****

Investeringsunderstöd för anläggningsprojekt för idrottsanläggningar och tillhörande fritidsutrymmen kan sökas 25.11.2022–30.12.2022 kl. 16.15. Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för bygge, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargrupper. Regionförvaltningsverken ordnar ett riksomfattande webbinarium med information om grunderna för, finansieringen av och framtiden för statsunderstödet och information om ansökan om statsunderstöd. Deltagarna kan ställa frågor om ansökan om understöd under webbinariet och i samband med anmälan.

Program:

13.00 Webbinariet öppnas, överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona och överinspektör Jarkko Rantamäki

13.10 Grunderna för statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar, finansieringen och framtidsutsikterna, byggnadsrådet Mikko Helasvuo, undervisnings- och kulturministeriet

13.50 Ansökan om statsunderstöd 2023, idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen, idrottsväsendets överinspektör Kai-Matti Joona och överinspektör Jarkko Rantamäki.
- e-tjänsten
- finansiering och tillstånd
- projektplan
- byggnadstekniska dokument
 
15.00 Frågor och diskussion

Övriga uppgifter:

Webbinariet är gratis och hålls på finska. Du kan beställa presentationerna på svenska då du anmäler dig. Eventuella ändringar i programmet är möjliga.

Ytterligare upplysningar ger:

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Överinspektör Jarkko Rantamäki, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 
Frågor angående anmälningen:
Planerare Tapio Taskinen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
 
Våra e-postadresser har formatet [email protected]