Leikki astuu ulos laatikosta - Aktiivinen leikkiympäristö inklusiivisen varhaiskasvatuksen mahdollistajana osa 3/4

Alkaa: 18.1.2023 12:30
Päättyy: 18.1.2023 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 16.9.2022 15:00
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2023 16:00
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään LEIKKI- webinaarien sarjan kolmenteen koulutukseen!
 
Koulutukset ovat tarkoitettu toteutettavaksi prosessikoulutuksena, jossa avataan leikin ja leikkiympäristön merkitystä kaikille lapsille inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Koulutus koostuu neljästä webinaarista, jotka toteutetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.
 
Koulutuksen kolmas osa käsittelee aktiivisesta ja inklusiivista oppimisympäristöä, jossa lasten mahdollisuudet toimintaan ja leikkiin otetaan tietoisesti huomioon oppimisympäristön rakentamisessa. Fyysistä ympäristöä luodaan ja muotoillaan kolmiulotteisesti ajatuksella "mitä ympäristö opettaa ilman että opetat?"Koulutus herättää pohtimaan, mitä aikuiset voivat
konkreettisesti tehdä enemmän leikin hyväksi päiväkodissa ja millaisiin asioihin inklusiivinen varhaiskasvatus velvoittaa hlöstön kiinnittämään huomiota.
 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Koutuskokonaisuuden tuottaa: Hannelandia (https://www.hannelandia.fi/)

Kouluttajana toimii Hanne Nyman

Koulutus on osallistujille maksuton.

Yhteyshenkilöt: Satu Kilpinen ja Heli Söderqvist ([email protected])