Nordic Libraries Annual 2022: Literacy, Libraries and The Civil Society

Alkaa: 2.11.2022 12:00
Päättyy: 3.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 16.8.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 21.10.2022 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Striimattu lähitapahtuma
Maakunta: Koko Suomi
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

IN ENGLISH: 

The theme for NLA 2022 is Literacy, Libraries, and The Civil Society 

Libraries cultivate literacy for all ages. Literacy is a skill, but also a life-long practice of discovery, learning, and joy. Literacy has specific outcomes for personal and societal well-being by promoting participation to culture and society. It creates a sense of security and strengthens the democratic base of our communities. 

The conference will consider how reading has changed. What are the challenges of literacy and literacy practices for young people, for example? And are libraries still important pillars of literacy?

For more information and registration, visit the NLA 2022 conference website.

 

SUOMEKSI:

NLA 2022 teemana on lukutaito, kirjastot ja kansalaisyhteiskunta 

Kirjastot tukevat lukutaitoa koko ihmisen elinkaaren ajan. Lukutaito on jatkuvaa, elinikäistä oppimista ja lukutaidon harjoittamista, lukemisen iloa unohtamatta. Lukemisella ja lukutaidolla on erityisiä hyvinvointivaikutuksia. Lukeminen ja lukutaito edistävät osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan, luovat turvallisuutta ja vahvistavat demokratiaa.  

Konferenssissa pohditaan, miten lukeminen on muuttunut. Mitkä ovat lukutaidon ja lukuharrastuksen haasteet esimerkiksi nuorilla? Ja ovatko kirjastot yhä merkittäviä lukutaidon tukipylväitä? 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen NLA 2022 verkkosivuilla (englanniksi).

 

PÅ SVENSKA:

Temat för NLA 2022 är läskunnighet, bibliotek och det civila samhället 

Biblioteken stöder läskunnighet under hela människans livscykel. Läskunnighet är kontinuerligt, livslångt lärande och utövande av läskunnigheten, utan att glömma glädjen att läsa. Läsning och läskunnighet har särskilda konsekvenser för välbefinnandet. Tillsammans främjar delaktighet i kultur och samhälle, skapar säkerhet och stärker demokratin. 

Under konferensen diskuteras hur läsningen har förändrats. Vilka är utmaningarna i fråga om läskunnighet och läshobby till exempel bland unga? Och är biblioteken fortfarande viktiga stöttepelare för läskunnighet? 

För mer information och anmälning, besök NLA 2022 webbsidan (på engelska).