Digitaalisuus tiede- ja teknologiakasvatuksessa – Lasten yliopiston koulutusmalli 3.10. + pajat 31.10. ja 30.11.2022

Alkaa: 3.10.2022 14:00
Päättyy: 30.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 4.8.2022 14:00
Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2022 14:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Digitaalisuus tiede- ja teknologiakasvatuksessa – Lasten yliopiston koulutusmalli

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa 1 + 2 verkkokoulutuksen aiheena lasten tiede- ja teknologiakasvatus.

Ilman innostusta ei ole oppimista!

 

Kohderyhmä

Esiopetuksen ja alakoulun opettajat

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteydellä.

Koulutuksen rakenne ja ajankohdat:

1) avoin webinaari digi- ja teknologiakasvatuksesta ma 3.10.2022 klo 14-16 (2 tuntia)

2) verkkotyöpaja 1: ma 31.10.2022 9-14

3) verkkotyöpaja 2: ke 30.11.2022 klo 9-14

Lisäksi vapaaehtoiset itsenäiset verkkotehtävät, 3.10.2022 - 31.10.2022 (noin 10 h)

 

Huom! Avoimeen webinaarin osallistujamäärää ei rajoiteta eikä siihen osallistuminen edellytä osallistumista koulutuksen muihin osioihin.

 

Verkkotyöpajojen maksimiosallistujamäärä 15 henkilöä. Ilmoittautuminen työpajoihin on mahdollista 14.10. asti, jollei muuten erikseen sovita. Verkkotyöpajat sisältävät opetusta 5 tuntia ja tauko/lounas 1 tunti.

 

Sisällöt

Tiede- ja teknologiakasvatusta yhdistävät yhä enemmän digitaalisten välineiden ja alustojen hyödyntäminen. Teknologiakasvatuksessa voidaan tutkia arjen teknologisia ratkaisuja, tutustua niiden toimintaan sekä ohjelmoida robotteja toimimaan eri tavoin. Myös tiedekasvatuksessa teknologiaa käytetään lasten osallisuuden lisäämiseen yhä enemmän.
Tietokoneilla tai mobiililaitteilla lapset voivat tallentaa ympäristöstään tai tiedekokeista tekemiään havaintojaan äänenä, kuvina ja videoina. Lasten luovuutta ja innovaatiotaitoja voidaan tukea ohjaamalla lapsia muokkaamaan ja rikastamaan tallenteitaan digitaalisilla alustoilla multimodaalisiksi esityksiksi.

Koulutuksessa perehdytään käytännön ja teorian kautta innostaviin pedagogisiin ratkaisuihin siitä, miten digitaalisia välineitä ja alustoja voidaan hyödyntää tiede- ja teknologiakasvatuksessa. Pääset myös luomaan alan kontakteja ja verkostoitumaan muiden tiede- ja teknologiakasvattajien kanssa.

Koulutuksen sisällöissä yhdistyvät SnellmanEDUn Lasten yliopiston 10-vuotinen osaaminen tiede- ja taidekasvatuksesta (https://snellmanedu.fi/lasten-yliopisto/) sekä kansainvälisen Phereclos-hankkeen (https://snellmanedu.fi/phereclos-hanke/) kokemukset.

Tutustu hankkeen osallistujien ajatuksiin Lasten yliopiston tiedekasvatuskoulutuksista:

https://snellmanedu.fi/museon-verkkopedagogiikkaa-kehittamassa-
tiedekasvatuksen-keinoin/

https://snellmanedu.fi/avointa-tiedekasvatusta/

https://snellmanedu.fi/yliopistonlehtorin-visiona-tiedekasvatuksen-kehittaminen/

Avoin webinaari

Avoimessa webinaarissa tutustutaan tiede- ja teknologiakasvatuksen taustoihin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Lisäksi webinaari tarjoaa case-esimerkkejä siitä, miten tiede- ja teknologiakasvatusta voidaan toteuttaa esi- ja alkuopetuksessa. Webinaarissa osallistujat saavat lisätietoa myös verkkotyöpajojen ja verkkotehtävien sisällöistä niiden opiskelusta.

Verkkotyöpajat

Verkkotyöpajoissa perehdytään digitaalisten välineiden ja alustojen käyttöön esiopetuksen ja alakoulun tiede- ja teknologiakasvatuksessa. Verkkotyöpajojen tehtäviä tehdään itsenäisesti ja pienissä ryhmissä. Verkkotyöpajat sisältävät mm. seuraavia digitaalisia välineitä ja alustoja.

1. verkkotyöpaja: Luovan tuottamisen välineet

• Adobe Spark Video (https://www.adobe.com/express/)
• iMovie (https://www.apple.com/imovie/)
• Maksuttomat kuvapankit

 

2. verkkotyöpaja: Osaamisen näyttäminen, tulosten esittäminen, jakaminen, julkaisu ja arviointi

• Padlet (www.padlet.com)
• Adobe Spark Page (https://www.adobe.com/express/)
• ThingLink (www.thinglink.com)
• Digitaalisia arviointityökaluja

 

Verkkotehtävät

Vapaaehtoiset verkkotehtävät tarjotaan verkkotyöpajoihin osallistuville Tehtävät tarjoavat osallistujille mahdollisuuden kehittää lisää omia tietoja ja taitoja. Tehtävät opiskellaan itsenäisesti osallistujan oman aikataulun mukaisesti. Tehtävät ja niihin liittyvät lisämateriaalit sisältävät mm. asiantuntijavideoita, lähdevinkkejä sekä tuoreita esimerkkejä lasten yliopistoissa kehitetyistä hyvistä tiede- ja teknologiakasvatuksen käytänteistä.

Osaamistavoitteet

Koko koulutuksen opiskeltuaan osallistuja osaa

• tunnistaa omia vahvuuksia tiede- ja teknologiakasvattajana.
• rakentaa innostavaa tiedekasvattajan rooliaan.
• suunnitella lapsia osallistavia digitaalisia välineitä ja alustoja hyödyntäviä tiede- ja teknologiakasvatuksen aktiviteetteja.

 

Lisätietoa

Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta verkko- ja työpajatehtävästä osallistujalle myönnetään sähköinen Open Badge -osaamismerkki, joka toimii todistuksena koulutuksesta. Jos osallistuja suorittaa näiden lisäksi myös kaikki itsenäiset verkkotehtävät, myönnetään hänelle koulutuksesta 1 opintopiste.

 

Kouluttaja

Niko Kyllönen, hankekoordinaattori ja suunnittelija, SnellmanEDU
 
Niko Kyllönen on koulutustaustaltaan kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on kymmenen vuoden kokemus tiedekasvatuksesta tiedeleirien ja - kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Niko koordinoi SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen suomalaista toteutusta, suunnittelee koulutuksia ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston tiedekasvatussisältöjä.

 

Lisätietoja antavat