Källkritik och mediepåverkan

Alkaa: 25.10.2022 13:00
Päättyy: 25.10.2022 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 1.9.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 21.10.2022 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Att kritiskt granska texters innehåll och bedöma tillförlitlighet,  ursprung och uttryckssätt är en läskompetens som krävs i dagens samhälle.   

I både skolans och bibliotekens demokratiska uppdrag ingår att ge alla möjlighet att utveckla källkritiska förmågor och perspektiv. Dessa kunskaper har blivit allt viktigare i takt med att strategisk och målinriktad mediepåverkan ökat. Den kritiska läskompetensen grundar sig på en god läskunnighet - ett mål som sammanför hela lärstigen med bibliotekens uppdrag att främja en mångsidig läskunnighet. 

Hur kan man arbeta med källkritik på ett konkret sätt och med vilka verktyg?  

Fortbildningens riktar sig till lärare och bibliotekspersonal med syftet att ge inspiration och tips på hur man kan stöda källkritisk kompetens. 

Som utbildare för webbinariet fungerar Maarit Jaakkola och Leena Pylkkö.  

Maarit Jaakkola är docent i journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet och vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskap vid Tammerfors universitet. Maarit är medförfattare till UNESCO:s ramverk för medie- och informationskunnighet: Media and information literate citizens: think critically, click wisely!

Leena Pylkkö är projektplanerare vid Nationella audiovisuella institutet för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, där hon stöder ibruktagandet av de nya nationella kunskapsbeskrivningarna för bl.a. medieläskunnighet från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen. För projektet är Leena tjänstledig från Åbo stadsbibliotek, där hon arbetat med skolsamarbete och mediefostran. Hon har också sammanställt den regionala planen för mediefostran för Sydvästra Finlands allmänna bibliotek.

 

Mål

  • stöda ett källkritiskt förhållningssätt  
  • ge inspiration och verktyg till arbetet med källkritik och medieläskunnighet
  • med stöd av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet visa och dela goda exempel på arbete med medieläskunnighet och digitalkompetens 

 

Program

13.00-13.10 Välkommen
13.10-13.50

Medie och- informationskunnighet

- Maarit Jaakkola

13.50-14.30

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet som stöd för källkritik och medieläskunnighet 

- Leena Pylkkö 

14.30-14.40 Paus
14.40-15.20

Biblioteken som stöd för medieläskunnighet och källkritik 

- Leena Pylkkö

15.20-15.30 Avslutning 

 
Målgrupp:
Lärare, Bibliotekspersonal, Administrativ personal, Ledande tjänstemän
 
Stadium/verksamhet:
Bibliotek, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning
 
Anmäl dig senast 21.10.2022
 
Kostander: Fortbildningen är avgiftsfri.
 
 

Kontakt

Om programmet
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 029 5018 619
 
Tekniskt stöd
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071 
 
Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764