Oppilaan tuki - Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen

Alkaa: 4.10.2022 13:00
Päättyy: 4.10.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2022 13:50
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2022 13:10
Aihe: Opetus, Nuoriso, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Varsinais-Suomi
Paikka: Turku
Järjestäjä: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Koulutyön arjessa joudutaan toisinaan kohtaamaan tilanteita, jotka saattavat tuntua haastavilta ja siten myös lisäävät opetustyön kuormittavuutta. Miten toimia, kun oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti tai oppilaan kielenkäyttö on epäasiallista ja käytös ylimielistä aikuisia kohtaan? Miten työyhteisön toimintakulttuuria ja arjen käytäntöjä voisi tehostaa haastavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja mitä olisi hyvä huomioida, kun ns. tilanne on jo päällä?

Käsiteltäviä teemoja:

 

Koulun toimintakulttuuri haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaamisessa

 

Uhkaavasti / aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen

                                                   

Oppilaan epäasiallinen kielenkäyttö ja välinpitämätön / ylimielinen suhtautuminen annettuihin tehtäviin ja ohjeisiin

 

Kouluttaja: Jaana Kiviluote, KT, erityisluokanopettaja, erityislastenkodin ohjaaja, kouluttaja, tieto- ja oppimateriaalikirjailija

Kiviluote (ent. Hintikka) on kouluttanut jo pitkään sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilöstöä tunnetaitojen opettamisesta, haastavista kasvatustilanteista sekä työssä jaksamisesta eri aluehallintovirastojen, kuntien, koulujen ja yhteisöjen tilaamissa koulutuksissa sekä itse järjestämissään koulutuksissa. Lisäksi Kiviluote on suosittu vanhempainiltojen luennoitsija.