Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan

Alkaa: 4.10.2022 9:00
Päättyy: 4.10.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 20.9.2022 15:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Varsinais-Suomi
Paikka: Turku
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll: 
Undersökningar visar att barn och unga intresserar sig för ekonomi och önskar att de skulle få lära sig mer om ekonomi i skolan. Många unga känner också oro för ekonomiska frågor, för sin egen ekonomi och familjens ekonomi. Samtidigt ser vi en allt större andel unga som hamnar i en skuldspiral och riskerar marginaliseras. Över 400 000 finländare har idag en betalningsanmärkning. Läroplanen betonar att elever ska få kunskap om hållbar konsumtion, att de ska förstå måttfullhet, sparsamhet och ekonomisk planering och att de ska få öva på detta i skolan. Hur kan vi jobba med dessa frågor i skolan – hur pratar vi ekonomi i skolan? 

Regionförvaltningsverket ordnar tillsammans med Ung Företagsamhet rf en utbildningshelhet inom ekonomifostran. Utbildningens mål är att lärare ska känna sig bekväma med att diskutera och undervisa ekonomi på ett inspirerande, ämnesövergripande och vardagsnära sätt utifrån läroplanernas målsättningar. Utbildningen ger lärare konkreta verktyg för att stärka barns och ungas ekonomiska läskunnighet dvs. metoder för att öka barns och ungas kunskapsnivå och medvetenhet samt forma deras attityder. 

Som utbildare vid utbildningarna fungerar Ung Företagsamhet rf:s sakkunniga dvs. Karolina Wägar (ekonomie doktor, utbildnings- och projektansvarig), Nina Ingves (regionchef, Österbotten) och Maarit Westerén (regionchef, huvudstadsregionen). 

Mål:

  • Djupare förståelse för skolans roll som fostrare i ekonomisk hållbarhet 
  • Konkreta verktyg för elevarbete 
  • Klargöra begrepp och terminologi
9:00 Välkomsthälsning och inledning
9:15 Introduktion till ekonomifostran och ekonomisk läskunnighet
12:00 Lunch
13:00 Workshop
14:30 Avslutning
15:00 Dagen avslutas

 

Målgrupp:
Lärare, Vägledare och studiehandledare, Rektorer 


Stadium/Verksamhetsform:
Grundläggande utbildning 

Anmäl dig senast: 20.9.2022 


Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  Det finns möjlighet att äta lunch på platsen där fortbildningen ordnas till självkostnadspris 11,30 euro. Regionförvaltningsverket bjuder på morgonkaffe. 
 

Motsvarande fortbildning ordnas i:

Vasa, 20.9.2022: Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan

Helsingfors, 28.9.2022: Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan


Kontakt:

Om programmet:  
överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson [email protected], tfn 0295 018 021