Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan

Alkaa: 20.9.2022 9:00
Päättyy: 20.9.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 6.6.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 12.9.2022 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Pohjanmaa
Paikka: Vaasa
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Undersökningar visar att barn och unga intresserar sig för ekonomi och önskar att de skulle få lära sig mer om ekonomi i skolan. Många unga känner också oro för ekonomiska frågor, för sin egen ekonomi och familjens ekonomi. Samtidigt ser vi en allt större andel unga som hamnar i en skuldspiral och riskerar marginaliseras. Över 400 000 finländare har idag en betalningsanmärkning. Läroplanen betonar att elever ska få kunskap om hållbar konsumtion, att de ska förstå måttfullhet, sparsamhet och ekonomisk planering och att de ska få öva på detta i skolan. Hur kan vi jobba med dessa frågor i skolan – hur pratar vi ekonomi i skolan? 

Regionförvaltningsverket ordnar tillsammans med Ung Företagsamhet rf en utbildningshelhet inom ekonomifostran. Utbildningens mål är att lärare ska känna sig bekväma med att diskutera och undervisa ekonomi på ett inspirerande, ämnesövergripande och vardagsnära sätt utifrån läroplanernas målsättningar. Utbildningen ger lärare konkreta verktyg för att stärka barns och ungas ekonomiska läskunnighet dvs. metoder för att öka barns och ungas kunskapsnivå och medvetenhet samt forma deras attityder. 

Som utbildare vid utbildningarna fungerar Ung Företagsamhet rf:s sakkunniga dvs. Karolina Wägar (ekonomie doktor, utbildnings- och projektansvarig), Nina Ingves (regionchef, Österbotten) och Maarit Westerén (regionchef, huvudstadsregionen). 


Mål

  • Djupare förståelse för skolans roll som fostrare i ekonomisk hållbarhet 
  • Konkreta verktyg för elevarbete
  • Klaröra begrepp och terminologi 


Program

9.00 Välkomsthälsning och inledning
9.15 Introduktion till ekonomifostran och ekonomisk läskunnighet 
12.00 Lunch
13.00 Workshop
14.30 Avslutning
15.00 Dagen avslutas

 

Målgrupp
Lärare, Vägledare och studiehandledare, Rektorer

Stadium/Verksamhetsform
Grundläggande utbildning

Anmäl dig senast 12.9.2022

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Motsvarande fortbildning ordnas i: 

Helsingfors, 28.9.2022: Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan

Åbo, 4.10.2022: Prata ekonomi! Ekonomisk läskunnighet i skolan
 


Kontakt

Om programmet
överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764